Acasa Universitate Admitere 2022 Simulare Admitere 2022

Simulare Admitere 2022

 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova organizează simularea concursului de admitere 2022 la disciplinele de concurs pentru admiterea la programele de studii Medicină(M), Medicină Dentară(MD), Farmacie(F), Asistenţă Medicală Generală(AMG), Tehnică Dentară(TD) şi Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare(BFKT), Radiologie şi Imagistică (RI) în data de 22.05.2022, ora 9,00.

 

Înscrierea se va face în sistem on-line în perioada 16 mai 2022 ora 10,00 - 18 mai 2022, ora 16,00.

 

Capacitate maximă număr potenţial candidaţi 600 locuri. 

Taxa de înscriere este în cuantum de 250 Ron. 

 

De retinut:

În cazul în care se ocupă numarul de locuri afișat, organizatorii pot sista înscrierile.

Termenul maxim de validare a inscrierilor efectuate in perioada  16-18 mai 2022 de către comisie, este vineri, 20 mai 2022.

 

Candidații la simularea concursului de admitere la UMFCV vor  avea afișate toate informațiile referitoare la repartizarea lor în sălile de concurs pe site-ul instituției.

 

 MENȚIUNI: 

 

Taxa de inscriere la Simulare se va plati numai utilizând una din cele doua modalitați enumerate mai jos:


1) cu ordin de plata/virament bancar 


Ordinul de plată va conține OBLIGATORIU următoarele date de identificare:

BENEFICIAR:Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

COD FISCAL(CUI): 10815397 

BANCA BENEFICIARULUI: Trezoreria Municipiului Craiova

CONT IBAN: RO36TREZ29120F330500XXXX

REPREZENTÂND: Taxa simulare admitere 2022, Numele si prenumele pentru PERSOANA CARE SE ÎNSCRIE LA SIMULAREA DE ADMITERE(Candidatul), Facultatea la care se înscrie, Codul de înscriere în platforma UMF din Craiova.


2) prin numerar la casieria UMFCV (
Bvd. 1 Mai nr 66, Craiova) 

Program casierie in perioada 16-18 mai 2022:   8,30-15,30

 

 ·         NU se vor lua în considerare pentru validarea candidatului în platforma, decat documentele care dovedesc achitarea taxei datate în perioada 16-18 mai 2022. 

                         NU PLATITI INAINTE DE ACEASTA PERIOADA!

 

 

 

 Foarte important!!!!


În ziua de examen, candidații trebuie sa aiba asupra lor actele de identitate aflate în termen de valabilitate. 

 

 Mențiuni privind ziua de examen:

 

  • Pentru acces în locațiile de examen, candidații trebuie să aiba asupra lor:

1. act de identitate valabil( CI/BI/Pasaport);

2. pix cu pastă neagra;

3. codul de înregistrare în platforma și codul de legitimatie alocat de comisia de  validare a dosarului.

 

  • Listele candidaților cu  repartiția pe săli se vor afișa pe site-ul instituției fară numele acestora în cursul zilei de vineri, 20.05.2022.   

 

 

 Mențiuni privind examenul

  • Candidații se vor prezenta la locația de concurs cu cel puțin 60 minute înainte de începerea probei (ora 0800) în vederea accesului corespunzător în clădire și ocuparea locului în sala de concurs.

 

  • Examenul constă dintr-o probă unică, tip grilă, cuprinzând pentru programele de studii Medicină şi Medicină dentară 100 de întrebări (60 de întrebări din Biologie - Anatomia şi fiziologia omului şi 40 de întrebări, la alegere, între disciplinele Chimie organică sau Fizică), iar pentru programul de studii Farmacie 100 de întrebări (60 de întrebări din disciplina Chimie organică şi 40 de întrebări, la alegere, între disciplinele Biologie - Anatomia şi fiziologia omului sau Biologie - Botanică). Pentru programele de studii Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare, Asistență Medicală Generală, Radiologie și Imagistică şi Tehnică dentară, concursul de admitere constă într-o probă unică, tip grilă, cuprinzând 50 de întrebări din Biologie - Anatomia şi fiziologia omului.
 

 

  • Timpul destinat rezolvării grilei este de 3 ore pentru programele de studii de lungă durată (5 și 6 ani) și 2 ore pentru programele de studii de scurtă durată (3 și 4 ani) socotit din momentul în care caietele cu subiecte au fost distribuite.