Acasa Universitate Biblioteca Informatii utile

Accesul la serviciile bibliotecii

 BIBLIOTECA S-A DESCHIS PENTRU PUBLIC! 

 

         

Utilizatorii Bibliotecii sunt: studenţi, cadrele didactice, medici, medici rezidenţi, cercetătorii din Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova dar şi alte categorii socio-profesionale.

 
        Accesul utilizatorilor la colecţiile şi serviciile bibliotecii se face pe baza LEGITIMAŢIEI DE BIBLIOTECĂ( tip CARD) ce se eliberează la biroul de ELIBERARE LEGITIMAŢII( sala 011, parter).
      CARD-ul  este personal, netransmisibil şi se eliberează contra unei taxe stabilite anual de Conducerea Bibliotecii şi aprobate de Conducerea U.M.F. Craiova.
 
                         ELIBERAREA PERMISULUI  se face pe baza:
  •   carnetului de student /legitimaţia de serviciu (pentru cadrele didactice/personalul angajat al Universităţii de Medicină şi Farmacie Craiova
  •   buletin/carte de identitate
  • achitarea contravalorii permisului în conformitate cu Tarifele stabilite anual prin decizia CA 

                         TARIFE  pe categorii de utilizatori

  •  pentru studenti ai UMF Craiova, cadre didactice, angajati ai UMF Craiova, nu se percep taxe pentru accesul in biblioteca;            
  •  10,00 lei eliberare permis/lună utilizatori externi- consultare documente numai la sală ( fară drept de  împrumut la domiciliu)               
  • 30,00 lei eliberare permis/an utilizatori externi - împrumut documente pe termen lung