Acasa Universitate Organizare Administratie

Administratie UMF Craiova

 

Rolul Direcţiei generale administrative se poate sintetiza în acela este acela de a menţine în condiţii normale de utilizare patrimoniul universității, cu tot ceea ce conţine acesta: imobile, spaţii de învăţământ şi cazare, mijloace fixe, dotări, aparatură şi material didactic.

 

O altă sarcină importantă este aceea de a utiliza eficient toate resursele umane şi materiale pentru îndeplinirea planurilor strategice şi operaţionale ale universităţii, respectând Hotărârile Senatului şi ale Biroului de Senat, în concordanţă cu legislaţia în vigoare privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, drepturile şi obligaţiile salariaţilor, organizarea timpului de lucru şi de odihnă.