Zilele U.M.F. din Craiova 2011

INFORMAŢII PENTRU AUTORI

 

- rezumatele vor cuprinde minimum 200 şi maximum 300 de cuvinte;

- se va utiliza fontul Times New Roman, 10 puncte, aliniere Justify, spaţiere la un rând;

- titlul cu majuscule, bold, centrat;

- prim autor cu maximum 3 co-autori, fără menţionarea titlului ştiinţific/didactic, bold, centrat italic;

- pentru doamne: numele urmat de prenumele complet;

- pentru domni: numele urmat de iniţiala prenumelui complet;

- afilierea marcată prin *, **, ***, italic;

- nu se vor adăuga: grafice, tabele, schiţe sau figuri;

- vor fi trimise pe suport CD sau prin poşta electronică, la următoarea adresa, cu confirmare de primire:

U.M.F. din Craiova

Str. Petru Rareş nr. 2

Craiova 200349

Email: zileleumfcv@gmail.com

Tel: +40 351 443 500, int. 2003

Trimiterea unui rezumat implică angajamentul formal al autorului de a prezenta lucrarea la manifestare.

Rezumatele care nu respectă aceste instrucţiuni NU vor fi trimise pentru evaluare Comitetului Ştiinţific.

Termen limită pentru înregistrarea rezumatelor, este de 15 APRILIE 2011.

Participanţii sunt rugaţi să trimită lucrări originale, cu condiţia ca acestea să nu fi fost publicate anterior.

Autorii sunt responsabili de conţinutul ştiinţific al rezumatelor trimise.

Lucrările acceptate vor fi publicate în rezumat într-un supliment al revistei

Current health sciences journal.

 

Vă aşteptăm cu toată prietenia!

SECRETARIATUL ŞTIINŢIFIC