Cazare camine studentesti

 

                    În atenția studenților care se vor prezenta la cazare

                         în căminele studențești ale U.M.F. Craiova

                                   an universitar 2022 / 2023

 

    Cazările se desfășoară în perioada  28.09 - 02.10.2022

  Acte necesare pentru cazare în căminele studențești sunt:

  • carte de identitate în original;
  • 2 copii  carte identitate;
  • 2 copii certificat de naștere;
  • 2 fotografii tip buletin;
  •  Adeverință vizată de Inspectoratul școlar ( pentru studenții bugetați ai căror  părinţi sunt cadre didactice);
  • Studenții ai căror părinți sunt decedați vor prezenta la cazare certificatul   de deces copie și original.

Vă rugăm sa vă prezentați conform programării.

În caz contrar se va pierde locul de cazare care va  fi redistribuit studenților de pe listele de așteptare .

 

 

 

 Lista studentilor repartizati pe camine: