Centrul de Cercetare Ón Medicină Dentară - Scop

Centrul de Cercetare în Medicina Dentară (CCMD) are drept scop realizarea unor structuri de cercetare intra- şi interuniversitare cu caracter multidisciplinar în domeniul cercetării medicine dentare care să permită studii privind patologia orală, a metodele de diagnostic și tratament.

 

Prin cele trei departamente:

  • Departamentul de Diagnostic şi Prevenţie Oro- Dentară
  • Departamentul de Biomateriale
  • Departamentul de Reabilitare Orala Complexă;

Se realizează conexiuni între disciplinele fundamentale și cele clinice.

 

Centrul reprezintă o bază de cercetare şi studiu pentru cadrele didactice ale facultăţii şi, totodată, crează condiţiile necesare pregătirii continue a doctoranzilor, rezidenţilor în specialităţile de Protetică Dentară, Parodontologie, Endodonție, Ortodonție, Chirurgie Dento-Alveolară, Chirurgie Maxilo-Facială şi a studenţilor la masteratul Restaurări protetice cu sprijin implantar.