Acasa Cercetare Competiţii Competitie interna 2022

Competiție Granturi Cercetare 2022

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova lansează competiția de proiecte: Înființarea de tinere echipe de cercetare (subprogramul 1.3) - 2022.

 

Cei care doresc să participe la această sesiune de proiecte de cercetare sunt invitați să consulte Pachetul de informații.

 

ERATĂ. Ca urmare a unor modificări de natură bugetară a fost actualizată structura bugetului proiectelor. Vă rugăm să consultați Pachetul de informații revizuit.

 

Fisierele editabile (format Word):

ANEXA 1 - Cererea de finantare

ANEXA 3 - Declaratie

 

Proiectele (Anexele 1 și 2) se vor depune in original, semnate olograf pe fiecare pagină și numerotate, la Serviciul Managementul Proiectelor.

 

Termen limită depunere dosar în original: 16.05.2022, ora 15:00.

 

Anexa 1 (Cererea de finanțare) se va transmite și în format digital (PDF cu text selectabil - NU scanată) pe adresa proiecte@umfcv.ro

 

 

Termen limită transmitere on-line cerere de finanțare: 16.05.2022, ora 15:00.

 

Doar propunerile de proiecte care îndeplinesc în totalitate cerințele din pachetul de informații și termenele de depunere vor fi luate în considerare pentru evaluare.

PROIECTELE CARE NU VOR FI DEPUSE ATÂT FIZIC, CÂT ȘI ELECTRONIC, VOR FI RESPINSE. 

 

Rezultatele preliminare privind procesul de verificare a eligibilității propunerilor de proiecte depuse în cadrul prezentului apel se regăsec în documentul de mai jos:

Rezultate preliminare eligibilitate

ERATA: Comisia de evaluare s-a autosesizat cu privire la rezultatele preliminare privind eligibilitatea proiectelor și a corectat lista proiectelor declarate eligibile. Rezultatele actualizate se găsesc în documentul de mai jos:

Rezultate preliminare eligibilitate revizuite

 

În urma etapei de verificare a eligibilității proiectelor nu au fost depuse contestații, rezultatele publicate anterior fiind menținute.

 

REZULTATE EVALUARE. A fost finalizat procesul de evaluare a propunerilor de proiecte depuse în cadrul prezentului apel. Rezultatele preliminare se regăsec în documentul de mai jos:

Rezultate preliminare

 

NEW: În urma derulării procesului de evaluare a contestațiilor nu s-au produs modificări ale clasamentului, rezultatele publicate anterior fiind menținute.