Acasa Universitate Organizare Rectorat Consiliul de Administratie

Consiliul de Administratie

" (1) Consiliul de administratie: asigură conducerea operativă a UMFCV între şedinţele de Senat.

 

(2) Consiliul de Administratie este alcătuit din: Rector - în calitate de preşedinte, prorectori, decanii facultăţilor, directorul general administrativ şi reprezentantul studenţilor. La şedinţele Consiliului de Administratie, rectorul poate invita şi alte persoane din conducerea academică şi administrativă.

 

(3) În subordinea  CA se află Biblioteca UMFCV şi Departamentul de Relaţii Internaţionale."