Acasa Contact
LEGATURI

Contact UMF Craiova

 

 

CENTRALĂ TELEFONICĂ

 

Operator centrala telefonicaOperator centrală telefonică

Tel: 0351 443 500
Tel: 0251 522 458
 

 

 

RECTORAT


Str. Petru Rareş nr. 2
Craiova 200349

 

Rectoratul UMF Craiova Rectorat şi Prorectorate Departamentul de Relatii InternationaleRelaţii internaţionale Birou Doctorate si MasterateŞcoala Doctorală Birou Acte de studiiDiplome şi Acte de studii


Tel: 0351 443 561
Fax: 0251 593 077
rectoratumfcv.ro 

 rectorat.umfcvgmail.com


Tel: 0351 443 559
Fax: 0251 593 077
 eu-officeumfcv.ro

Tel: 0351 443 549
Fax: 0351 443 549
doctoratumfcv.ro

Tel: 0351 443 558
Fax: 0251 593 077
acte.studiiumfcv.ro

 

Centrul de Educatie MedicalaCentrul de Educaţie Medicală Centrul de Consiliere si Orientare Profesionala, Departamentul pentru Pregatirea Personalului DidacticC.C.O.P. D.P.P.D. Admitere Studenti Cetateni StrainiStudenţi Străini

Tel: 0351 443 522
Fax: 0251 593 077
consiliereumfcv.ro

Tel: 0351 443 522

consiliereumfcv.ro


 

admissionumfcv.ro
 

 

 

FACULTĂŢI


Str. Petru Rareş nr. 2-4

Craiova 200349, Romania

 

 

Facultatea de Medicina Facultatea de Medicină Facultatea de Medicina Dentara Facultatea de Medicină Dentară Facultatea de Farmacie Facultatea de Farmacie Facultatea de Moase si Asistenta MedicalaMoaşe şi Asistenţă Medicală


Tel: 0351 443 565
Fax: 0251 426 688
medicineumfcv.ro

 medicine.umfcvgmail.com


Tel: 0351 443 502
Fax: 0351 443 508
dentistryumfcv.ro

 dentistry.umfcvgmail.com


Tel: 0351 443 507
Fax: 0251 523 929
pharmacyumfcv.ro

 pharmacy.umfcvgmail.com

 


Tel: 0351 405 683
Fax: 0351 405 683
nursingumfcv.ro

 nursing.umfcv.rogmail.com

 

 

BIBLIOTECA


Str. Petru Rareş nr. 4

Craiova 200349, Romania

 

Biblioteca universitatiiBiblioteca universitaţii Editura medicala universitaraEditura medicală universitară Revista Current Health Sciences JournalRevista C.H.S.J.

Tel: 0351 443 530
Fax: 0351 443 530
libraryumfcv.ro

Tel: 0251 502 179
Fax: 0251 502 179
chsjumfcv.ro

Tel: 0251 522 458
Fax: 0251 593 077
chsjumfcv.ro

 


 

 

 

CERCETARE


Bvd. 1 Mai nr. 66
Craiova 200638, Romania

 

Departamentul imagistica medicala TARGETCentrul de

imagistica medicala

Centrul de Cercetare in Gastroenterologie si HepatologieCentrul de Gastro-enterologie Centrul pentru Studii de Morfologie Microscopica si ImunologieCentrul de Morfologie Microscopica Centrul de studiu al medicamentuluiCentrul de cercetare a medicam.

Tel: 0770 245 996

 imagisticaumfcv.ro

Tel: 0251 310 287
Fax: 0251 310 287
ccghumfcv.ro

Tel: 0251 523 654
Fax: 0351 461 458
cmmiumfcv.ro

Tel: 0251 523 929
Fax: 0251 523 929
ccmiumfcv.ro

 


 

 

 

ADMINISTRAŢIE


Bvd. 1 Mai nr. 68

Craiova 200638, Romania

 

 

Director General AdministrativDirector General Administrativ Data Protection OfficerResponsabil protecția datelor

Tel: 0351 443 682
Fax: 0251 593 077
dgaumfcv.ro

Tel: 0351 443 681
Fax: 0251 593 077
dpoumfcv.ro

 

 

Serviciul Financiar-Contabilitate Serviciul Financiar Contabilitate Serviciul Resurse Umane - Salarizare Serviciul Resurse Umane Serviciul Aprovizionare - Marketing - Achizitii publice Serviciul Aprovizionare Marketing Serviciul Social Serviciul Social

Tel: 0251 532 276
Fax: 0251 532 276
contabilitateumfcv.ro

Tel: 0251 533 218
Fax: 0251 533 218
resurse.umaneumfcv.ro

Tel: 0251 533 713
Fax: 0251 533 713
aprovizionareumfcv.ro

Tel: 0251 532 137
Fax: 0251 532 137
socialumfcv.ro