Detasari

 

 REGULAMENT DETASARI

 

 În atenția rezidenților (prima specialitate și a 2-a specialitate în regim cu taxă) care solicită DETAȘARE


Vă informăm că în vederea aprobării detașării, în baza dosarului de detașare depus la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică, conform Regulamentului de detașări, solicitantul trebuie să facă acest demers cu minim 3 zile înainte de începerea stagiului care urmează a fi efectuat.
Detașările aprobate se transmit la DSP-ul din centrul universitar în care a fost solicitată detașarea.

 

 

Actele necesare în vederea aprobării detașărilor vor fi depuse personal sau prin poștă pe adresa:
Ministerul Sănătății
Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică
sediul din str. Bodești, nr. 1, sector 2, cod 022432, București
program Luni-Joi 10:00 - 16:00, Vineri 10:00 - 13:00
email: crusp@ms.ro

 

Detasarea medicilor / medicilor dentiști / farmacistilor confirmați rezidenți se poate aproba pe o perioadă de un an de zile, cu posibilitate de prelungire, pentru motive justificate:

1.     În scopul parcurgerii integrale a modulelor de pregatire în situația în care, un centru universitar acreditat nu dispune în totalitate de condițiile de dotare tehnico-materială sau de experiența profesională pentru anumite abilități din curriculum-ul de pregătire;

2.     probleme de sănătate care necesită prezența acestora într-un alt centru universitar;

3.     situații deosebite familiale sau locative;

4.     alte situații excepționale.

 

Dosarul constituit în vederea detașării rezidenților va conține următoarele documente:

a.     cerere de detașare adresată Ministerului Sănătății, semnată de rezident, în care se va specifica pentru fiecare modul de pregătire:

o    denumirea modulului de pregătire

o    perioada

o    unitatea sanitară, secția, coordonatorul

http://rezidentiat.ms.ro/rr/files/pdf_icon.gif model cerere detașare

 

b.     copie după acte justificative, ce constituie motivele pentru care se solicită detașarea;

c.     avizul spitalului plătitor cu care rezidentul a încheiat contract de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată;

d.     acordul de plecare al coordonatorului de program de rezidențiat în specialitatea aleasă, din centrul universitar în care a fost confirmat;
http://rezidentiat.ms.ro/rr/files/pdf_icon.gif model cerere detașare plecare

 

e.     acordul de primire al coordonatorului de program de rezidențiat în specialitatea în care este confirmat, din centrul universitar în care urmează să se detașeze sau acceptul de primire dat de coordonatorul de program de rezidentiat în specialitatea modulului în care se doreste detașarea (în cazul în care se detașează pe un stagiu complementar), respectiv de la un medic primar în specialitatea modulului în care se solicita detasarea - pentru medicii rezidenți specialitatea Medicină de familie.
http://rezidentiat.ms.ro/rr/files/pdf_icon.gif model cerere detașare primire