Acasa Universitate Editura Istoric editura

Istoric editura


Editura Medicală Universitară Craiova a fost înfiintată în anul 1999, după organizarea Universitătii de Medicină si Farmacie Craiova, în cadrul Fundatiei „MEDICINA".
Fundatia cultural - stiintifică „Medicina" este persoană juridică, fără scop lucrativ, a corpului profesoral si studentilor Universitătii de Medicină si Farmacie din Craiova si a altor oameni de stiintă si practică medicală din zona Olteniei, cu scopul de a contribui la cresterea prestigiului învătământului si cercetării stiintifice medicale românesti prin dinamizarea potentialului intelectual de specialitate din zona Olteniei.
În acest scop Fundatia îsi propune să sprijine organizarea unor manifestatii stiintifice si internationale, cu participarea membrilor interesati, cadre medicale, personal didactic si de cercetare si studenti.
Scopul Fundatiei este de a promova cooperarea internă si internatională cu fundatii, asociatii similare si diverse institutii academice.
Fundatia îsi mai propune să contribuie la dezvoltarea bazei materiale necesare procesului de cercetare si învătământ a UMF.
Membrii fondatori care asigură si conducerea Fundatiei sunt
  • Prof Univ Dr Tudorel Ciurea, Rectorul UMF Craiova
  • Prof Univ Dr Ion Georgescu, Decanul Facultătii de Medicină
  • Prof Univ Dr Mihai Surpăteanu, Decanul Facultătii de Stomatologie
  • Prof Univ Dr Augustin Cupsa, Prorector al UMF Craiova
  • Prof Univ Dr Florin Bădulescu, Secretar Stiintific al UMF Craiova
  • Prof Univ Dr Florin Gorunescu, Secretar Stiintific al Facultătii de Farmacie
  • Conf Univ Dr Nicolae Cernea, Directorul Editurii Medicale Universitare Craiova
Editura Medicală Universitară Craiova (EMUC), fiintează în cadrul Fundatiei „MEDICINA" de pe lângă Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova potrivit Deciziei Senatului Universitătii 25 B/16.12.1998 si Deciziei 1/13.04.1999 a Consiliului de Conducere a Fundatiei „MEDICINA".
Principalul scop al înfiintării Editurii constă în:
  • sprijinirea, prin lucrările editate a procesului de învătământ si cercetare stiintifică;
  • difuzarea rezultatelor cercetărilor stiintifice personale si colective ale cadrelor didactice;
  • sprijinirea publicării de literatură medicală si farmaceutică de către medicii si farmacistii din Oltenia
Obiectul activitătii EMUC este editarea de lucrări cultural - stiintifice, cu rentabilitate si profit, din toate domeniile, în interesul cercetării si procesului de învătământ.