Acasa Facultati Facultatea de Farmacie

Facultatea de Farmacie

     Dorinţa de a îmbunătăţi asistenţa farmaceutică în zona Olteniei a impulsionat conducerea Facultăţii de Medicină a Universităţii din Craiova să nu precupeţească nici un efort pentru a dobândi dreptul de a pune bazele învătământului farmaceutic în vechea Cetate a Băniei. Astfel, în anul 1996, eforturile depuse de corpul academic medical au fost încununate de succes, Ministerul Educaţiei şi Cercetării aprobând înfiinţarea Facultăţii de Farmacie din Craiova (FFUMFCV). De atunci, întreg corpul academic şi personalul auxiliar al Facultăţii de Farmacie militează pentru integrarea în activităţile Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova (UMFCV).

 

 

 

     Facultatea de Farmacie funcţionează ca o componentă importantă a forului academic al UMFCV, având următoarele atribute generale:

                     ▪ domeniul de licenţă: Sănătate;

                     ▪ programul de studii: Farmacie;

                     ▪ forma de învăţământ: zi;

                     ▪ durata studiilor: cinci ani;

                     ▪ diploma acordată: licenţiat în farmacie.

 

Misiunea FFUMFCV poate fi sintetizată astfel:

          ▪ formarea universitară în domeniul ştiinţelor farmaceutice în conformitate cu nivelul actual al cunoştinţelor;

            ▪ pregătirea continuă postuniversitară a specialiştilor din domeniul farmaceutic;

            ▪ promovarea cercetării ştiinţifice, ca activitate de bază a corpului academic;

            ▪ îndrumarea activităţilor specifice pentru asistarea stării de sănătate a populaţiei în zona Olteniei;

            ▪ promovarea învăţământului superior farmaceutic pe plan naţional şi internaţional.

 

După absolvirea celor cinci ani de studii şi în urma susţinerii examenului de licenţă, FFUMFCV eliberează diploma de licenţiat în farmacie. Absolvenţii au drept de liberă practică imediat după susţinerea examenului de licenţă. Din punctul de vedere al capacităţii de integrare, absolvenţii facultăţii noastre vor putea răspunde cu succes exigenţelor actuale şi de viitor, prin faptul că pot fi angajaţi în farmacii comunitare, farmacii clinice, depozite farmaceutice, ca reprezentanţi medicali, cercetători în instituţii din domeniul farmaceutic.

 

Absolvenţii FFUMFCV se pot înscrie:

▪ la cursurile postuniversitare organizate de facultate, în specialităţi farmaceutice şi medicale (ofertă actualizată anual);

▪ în programul de masterat în „Farmacologie si Toxicologie”, cu durata de un an (60 de credite);

▪ la doctorat (două specialităţi), studii la forma bugetat sau cu taxă;

▪ la concursul de rezidenţiat organizat anual de Ministerul Sănătăţii: pregătire teoretică şi practică în specialităţile Farmacie clinică şi Laborator farmaceutic, cu durata de trei ani.

 

Dotările din amfiteatre, săli şi laboratoare asigură un cadru corespunzător pentru un învăţământ modern, centrat pe student. Laboratoarele sunt dotate cu echipamente şi tehnică de calcul adecvate normelor în vigoare şi stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice. Sălile de curs, recent modernizate, dispun de echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare, facilitând activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student. Prin accesul la bibliotecă, FFUMFCV asigură resursele de învăţare adecvate, în format clasic şi/sau electronic.

 

Prin deschiderea către dezvoltarea în context european a educaţiei farmaceutice, programul de studii „Farmacie în limba engleză”, autorizat de către ARACIS ca urmare a vizitei de evaluare din luna iunie 2013, îmbină oferta educaţională deja consacrată a Facultăţii de Farmacie cu linia modernă de predare (în primii trei ani) într-o limbă de largă circulaţie internaţională.