Acasa Facultati Facultatea de Medicină

Facultatea de Medicină

           Facultatea de Medicină din Craiova este o instituţie cu o poziţie bine definită în cadrul învăţământului superior medical românesc şi o prezenţă activă pe plan internaţional. Neangajată politic, instituţia îşi desfăşoară activitatea pe baza separării funcţiilor academice şi administrative, relaţiile dintre ele fiind însă bine stabilite.

            Cu un număr de aproape 360 de cadre didactice, organizate în 8 departamente şi 82 de discipline, Facultatea de Medicină pregăteşte anual peste 1750 de studenţi pe parcursul unui ciclu de 6 ani.

            Anul universitar este structurat pe două semestre de câte 14-15 săptămâni, cu o medie de aproximativ 30 de ore pe săptămână; fiecare semestru are câte 30 de credite de studiu transferabile în sistemul european (ECTS), pentru disciplinele obligatorii. Studenţii sunt evaluaţi prin examene scrise sau orale, care se derulează pe parcursul sesiunilor cuprinse în strucutura planului de învăţământ. Disciplinele facultative se încheie cu probă de verificare, iar punctele de credit care li se atribuie sunt peste cele 30 ale semestrului respectiv.

            Pentru studenţii Facultăţii de Medicină, studiile universitare se finalizează prin examen de licenţă; programele de licenţă sunt acreditate, existând mecanisme instituţionale pentru aprobarea programelor de studii cu evaluare şi monitorizare periodică.

            Absolventii îşi pot continua pregătirea prin rezidenţiat, studii doctorale şi masterale sau cursuri postuniversitare în cadrul ofertei educaţionale a Facultăţii de Medicină.

            Infrastructura umană şi materială dedicată cercetării permite desfăşurarea activităţilor specifice direcţiilor şi proiectelor de cercetare într-un climat favorabil cercetării şi inovării.

            Întru-un cadru academic modern Facultatea de Medicină îşi îndeplineşte cu consecvenţă şi exigenţă misiunea de bază de formare în domeniul medical precum şi cea de  susţinere a cercetării ştiintifice, consolidând astfel rolul de pilon al dezvoltării regionale în cadrul european  al dezvoltării durabile.