Acasa Facultati Facultatea de Medicina Dentara

Facultatea de Medicina Dentara

        Facultatea de Medicină Dentară din Craiova are o poziţie bine definită în cadrul învăţământului superior medical românesc şi o prezenţă activă pe plan naţional şi internaţional. În cadrul acesteia funcţionează două specializări: specialitatea Medicină Dentară şi specialitatea Tehnică Dentară. În afară de aceste două programe de studiu, în cadrul facultăţii funcţionează programul de Masterat: Restaurări protetice cu Sprijin Implantar.

Începând cu anul universitar 2011-2012, F.M.D. Craiova are două departamente ca unităţi funcţionale de bază:

-          Departamentul 1 – în care sunt incluse disciplinele de Medicină Generală, Protetică Dentară, Reabilitare Orală, Tehnologia Protezelor, Materiale Dentare, Morfologia Sistemului Stomatognat.

-          Departament 2 – în care sunt incluse disciplinele de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, Odontoterapie, Endodonţie, Pedodonţie, Ortodonţie, Prevenţie Oro-Dentară, Patologie Orală, Parodontologie şi Sănătate Orală.

Un număr de 57 de cadre didactice asigură funcţionarea celor două departamente.

În afară de cadrele didactice titulare incluse în cele două departamente, o serie de  cadre didactice aparţinând Facultăţii de Medicină Generală, au incluse în norma de bază discipline de la F.M.D. Craiova.

În cadrul facultăţii de Medicină Dentară Craiova îşi desfăşoară pregătirea 471 de studenţi pentru specializarea Medicină Dentară, 94 de studenţi pentru specializarea Tehnică Dentară şi 20 de studenţi la programul de Masterat.               

Facultatea de Medicină Dentară Craiova are o bază materială bine pusă la punct, în acord cu numărul de studenţi şi cu normele impuse pentru învăţământul de medicină dentară. Această bază materială a fost anual îmbunătăţită prin extinderea spaţiilor de învăţământ şi activitate practică şi prin achiziţionarea de aparatură stomatologică modernă.

 

 

    Anul universitar este structurat pe două semestre de câte 14 săptămâni pentru anii I şi II  şi de câte 15 săptămâni pentru anii III - VI. cu o medie de 28 de ore pe săptămână; fiecărui semestru fiindu-i alocate 30 de credite ECTS. Studenţii sunt evaluaţi prin examene scrise sau orale, care se derulează pe parcursul sesiunilor cuprinse în strucutura planului de învăţământ.

     Pentru studenţii Facultăţii de Medicină, studiile universitare se finalizează prin examen de licenţă; programele de licenţă sunt acreditate, existând mecanisme instituţionale pentru aprobarea programelor de studii cu evaluare şi monitorizare periodică. la finalizarea studiilor absolvenţii dobândesc dreptul de liberă practică în specializarea urmată.

   Absolventii îşi pot continua pregătirea prin rezidenţiat, studii doctorale şi masterale sau cursuri postuniversitare în cadrul ofertei educaţionale a Facultăţii de Medicină.

     O preocupare permanentă a facultăţii o constituie pregătirea post-universitară, în acest sens Facultatea de Medicină Dentară Craiova organizează cursuri post universitare şi alte manifestări ştiinţifice.