Acasa Facultati Facultatea de Moase si Asistenta medicala

Facultatea de Moase si Asistenta medicala

 

Conducerea Facultatii de Moase si Asistenta Medicala, multumeste intregului corp academic al FMAM si studentilor, pentru participarea la Festivitatea organizata cu ocazia aniversarii  a  „50 de ani de invatamant superior medical craiovean”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învăţământul universitar pentru formarea asistenţilor medicali generalişti a început la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova în anul 1999 odată cu înfiinţarea Colegiului Universitar de Medicină (CUM), sub conducerea d-lui Director Dr. Fl. Corniţescu, în conformitate cu Legea 88 din 1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi ca urmare a Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr 4051 din 29 iunie 1998 privind înfiinţarea colegiilor universitare de medicină.

 

Facultatea de Moaşe si Asistenţă Medicală (FMAM) a fost infiinţată prin HG nr. 635/11.06.2008 şi este cea mai tânară formă de învăţământ a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova.

 

Înfiinţarea Facultăţii de Moaşe si Asistenta Medicala a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova este în concordanţă cu recomandările Uniunii Europene de a aborda specializarile reglementate sectorial, de moaşe si asistenţi medicali, de pe o pozitie ştiinţifică, fapt ce conferă autonomie în activitatea de îngrijire a sănătăţii.  

În anul 2009 FMAM a UMF din Craiova găzduia patru domenii de licenţă: asistenţi medicali generalişti , moaşe (studii de lungă durata, 4 ani), balneo-fizio-kinetoterapie şi tehnică dentară (studii de scurtă durată, 3 ani).

În 2012 era una dintre cele patru facultăţi cu acest profil din România (alături de FMAM a UMF "Gr T Popa" din Iaşi, UMF "Carol Davila" din Bucureşti si UMF "Iuliu Haţieganu" din Cluj).

Din 2012 FMAM are trei programe de studii: Asistenţă Medicală, Moaşe şi Balneo-fizio-kinetoterapie în care învată in prezent un număr de  594 studenti (447 la specialitatea Asistenţă Medicală iala), 68 la specializarea Moaşe şi 79 la specializarea Balneofiziokinetoterapie.

Procesul educaţional în cadrul FMAM a UMF din Craiova este asigurat de cadre didactice ale UMF din Craiova, dintre care 30 sunt cadre didactice titulare la FMAM care conlucrează la realizarea cu succes a sarcinilor specifice fiecărui domeniu de licenţă.

Disciplinele de învăţământ sunt prevazute într-o succesiune logică şi definesc competenţele generale şi specifice domeniului, în corelaţie cu competenţele studiilor universitare de masterat; sunt compatibile cu cadrul calificărilor naţionale şi cu Programele similare UE, ponderea disciplinelor fiind exprimată în credite de studii ECTS.

Pentru absolvenţii FMAM se oferă posibilitatea continuării studiilor în ciclul II de învăţământ universitar sub formă de studii masterale.

În anul universitar 2009-2010 a fost acreditat programul de masterat "Dezvoltarea serviciilor de nursing comunitar". Masteratul deschide posibilitatea desfăşurarii în mod sistematic a activităţii de cercetare de către nurse şi oferă acestora posibilitatea de a urma studii doctorale şi de a participa nemijlocit la activitatea didactică din cadrul FMAM.