Acasa Universitate Organizare Implementare Legea Educatiei Nationale

Implementare Legea Educatiei Nationale

 

Metodologia cu privire la organizarea si desfasurarea referendumului pentru alegerea modalitatii de desemnare a rectorului la Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova.pdf

 

Calendarul dezbaterilor publice pentru informarea comunităţii academice asupra referendumului universitar din data de 09 iunie 2011 pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului la nivelul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova

 

Carta UMFCV.pdf 

 

Lista Anexe la Carta Universitatii de Medicina si Farmacie din Craiova

 

Regulament de alegere a structurilor si functiilor de conducere UMFCV.pdf 

 

Regulamentul de organizare si functionare a structurilor de conducere UMFCV.pdf

 

Metodologie de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de asistent si sef lucrari scoase la concurs la UMFCV.pdf

 

Anexe la Metodologia de concurs pentru  ocuparea posturilor didactice de asistent si sef lucrari.pdf

 

Regulamentul de organizare si functionare a UMFCV.pdf

 

Regulamentul de Ordine Interioara UMFCV.pdf

  

Codul de etica UMFCV .pdf

 

Glosar termeni etica universitara.pdf

 

Metodologia privind recunoasterea si echivalarea studiilor efectuate in tara sau strainatate UMFCV.pdf

 

Regulament de organizare a admiterii la studiile universitare de licenta UMFCV.pdf

 

Regulament de finalizare a studiilor universitare de licenta UMFCV.pdf

 

Regulament de organizare a admiterii la studiile universitare de masterat UMFCV.pdf

 

Regulament de finalizare a studiilor universitare de masterat UMFCV.pdf

 

Regulament Admitere Doctorat UMFCV.pdf

 

Regulament finalizare Doctorat UMFCV.pdf

 

Regulamentul IOSUD UMFCV.pdf

 

Regulamentul Scolii doctorale UMFCV.pdf

 

Regulament Alegeri Studenti.pdf

 

Componenta Birouri Electorale.pdf

 

Metodologia de selectare prin concurs a decanilor facultatilor din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie din Craiova

 

Raport anual UMFCV 2011 privind starea universitatii.pdf

 

Metodologia privind recunoasterea si echivalarea studiilor efectuate in strainatate UMFCV 2012 .pdf

 

Raport anual UMF Craiova 2012 - 2013 starea universitatii.pdf

 

Raport anual UMF Craiova 2013 - 2014 starea universitatii.pdf

 

Metodologia de prelungire a activitatii dupa 65 de ani - oct 2014.pdf 

 

Regulament pentru acordarea Gradatiei de Merit.pdf

 

Regulament_burse_studenti 2017.pdf

 

Buletin informativ Legea nr_544-2001 pe anul 2017.pdf 

 

Regulament de activitate profesionala a studentilor UMFCV 2017.pdf

 

Metodologia de examinare a studentilor UMFCV 2017.pdf

 

Regulament SAS UMFCV.pdf

 

Metodologie recunoastere calitate conducator doctorat obtinuta in strainatate.pdf

 

Regulament UMFCV recunoaștere functii didactice din invatamantul universitar obtinute in institutii din strainătate.pdf

 

Regulament UMFCV recunoastere titlu de doctor obtinuta in strainatate.pdf

 

Metodologie de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs în 2019.pdf 

Anexa 1 Medicina Standarde minimale ale universitatii aprobate de Senat.pdf 

Anexa 1 Medicina dentara Standarde minimale ale universitatii aprobate de Senat.pdf

Anexa 1 Farmacie Standarde minimale ale universitatii aprobate de Senat.pdf 

Anexa 2 Fisa post Asistent universitar.pdf

Anexa 3 Fisa post Sef de lucrari.pdf

Anexa 4 Medicina Fisa post Conferentiar universitar.pdf

Anexa 4 Medicina Dentara Fisa post Conferentiar universitar.pdf

Anexa 4 Farmacie Fisa post Conferentiar universitar.pdf

Anexa 5 Medicina Fisa post Profesor universitar.pdf 

Anexa 5 Medicina Dentara Fisa post Profesor universitar.pdf

Anexa 5 Farmacie Fisa post Profesor universitar.pdf

Anexa 6 Fisa departajare unica pe domenii.pdf 

 

Carta UMFCV 2020.pdf

 

ROI UMFCV 2020.pdf

 

ROF UMFCV 2020.pdf

 

METODOLOGIA DE EXAMINARE A STUDENTILOR 2020.pdf

 

Regulament de finalizare a studiilor universitare de licenta 2020.pdf

 

Regulament  Admitere Master 2020.pdf

 

Regulament de finalizare a studiilor universitare de masterat 2020.pdf

 

Regulament pentru gestionarea relatiei cu mass-media.pdf

 

Metodologia privind recunoasterea si echivalarea studiilor efectuate in strainatate UMFCV 2020 .pdf

 

Regulament pentru acordarea Gradației de Merit 2020.pdf

 

Regulament finalizare studii Master 2021.pdf

 

Regulament de organizare Admitere Master 2021.pdf

 

Regulament_burse_studenti 2021.pdf

 

Regulament de Admitere la programele de studii universitare de licență 2022.pdf

 

Regulament de finalizare a studiilor universitare de licență 2022.pdf

 

Regulament de Admitere la programele universitare de master 2022.pdf

 

Regulament de finalizare a studiilor universitare de master 2022.pdf

 

Regulament MOBILITATI- 2022 UMFCV(transferuri).pdf