INFORMAŢII REZIDENŢI

 CALENDARUL DE EXAMENE, CONCURSURI  ŞI A SESIUNILOR DE INSCRIERE LA A  DOUA SPECIALITATE , CE VOR FI ORGANIZATE DE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII  ÎN ANUL 2021

 

13 aprilie 2022

Sesiune examen de  obţinere a titlului  de medic, medic stomatolog,  respectiv farmacist specialist.

25 mai 2022

Examen pentru obţinerea de atestate de studii complementare pentru medici, medici stomatologi şi farmacişti.  

22 iunie 2022

Examen pentru obţinerea gradului de primar pentru medici, medici stomatologi şi farmacişti.

Ultima decadă a lunii iunie 2022

Sesiune  înscrieri pentru a doua specialitate în regim cu taxă pentru medici, medici stomatologi şi farmacişti specialişti.

septembrie 2022

Examen pentru obţinerea titlului de medic specialist anestezie şi terapie intensivă şi a diplomei EDA

21 septembrie 2022

Examen de obţinere a gradului de specialist, respectiv principal pentru biologi, biochimişti şi chimişti

12 octombrie 2022

Sesiune examen de  obţinere a titlului  de medic, medic stomatolog,  respectiv farmacist specialist.

Prima decadă din luna noiembrie 2022

Sesiune  înscrieri pentru a doua specialitate în regim cu taxă pentru medici, medici stomatologi şi farmacişti specialişti.

9 noiembrie 2022

Examen pentru obţinerea de atestate de studii complementare pentru medici, medici stomatologi şi farmacişti. 

20 noiembrie 2022

 

Concurs de intrare în rezidenţiat pentru domeniile medicină, medicină dentară  şi farmacie.

 

IN ATENŢIA MEDICILOR REZIDENŢI PROMOŢIA 2020

Acte necesarea pentru incadrare-rezidenti 2020.pdf

Program primire dosare medici rezidenti-2020.pdf

 

NOUL CALENDAR DE EXAMENE ŞI CONCURSURI PENTRU ANUL 2020

Noul-Calendar-examene-pentru-anul-2020.pdf

 

 

ATESTATE RADIOLOGI

Anunt-atestate-radiologi-1.pdf

 
 

CALENDARUL
DE EXAMENE, CONCURSURI ŞI A SESIUNIUNILOR DE ÎNSCRIERE LA A DOUA SPECIALITATE, CE VOR FI ORGANIZATE DE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ÎN ANUL 2020

 

 

 
19 martie 2020
Sesiune examen de obţinere a titlului de medic, medic stomatolog, respectiv farmacist specialist.
 
29 aprilie 2020
Examen de obţinere a gradului de specialist, respectiv principal pentru biologi, biochimişti şi chimişti  
 
20 mai 2020  
 
Examen pentru obţinerea de atestate de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti. 
 
23 iunie 2020
Examen pentru obţinerea gradului de primar pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.
  
Ultima decadă a lunii iunie 2020
Sesiune înscrieri pentru a doua specialitate în regim cu taxă pentru medici, medici stomatologi şi farmacişti specialişti.  
 
26 septembrie 2020
 
Examen pentru obţinerea titlului de medic specialist anestezie şi terapie intensivă şi a diplomei EDA.
 
15 octombrie 2020
Sesiune examen de obţinere a titlului de medic, medic stomatolog respectiv farmacist specialist. 
 
Prima decadă din luna noiembrie 2020
Sesiune înscrieri pentru a doua specialitate în regim cu taxă pentru medici, medici stomatologi şi farmacişti specialişti.
  
05 noiembrie 2020
Examen pentru obţinerea de atestate de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.
 
15 noiembrie 2020
 
 Concurs naţional de intrare în rezidenţiat pentru domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie .

 

 

 

Ca urmare a contextului epidemiologic actual, Ministerul Sănătății anunță pe cei interesați că examenele și concursurile organizate de minister se amână. Astfel, examenul pentru obținerea titlului de medic specialist – sesiunea 19 martie 2020 și concursurile pentru ocuparea de post din unitățile sanitare se amână până la o dată care va fi anunțată ulterior.

 

 

 

 Comunicat important privind detasarea rezidenţilor şi echivalarea stagiilor (prima şi a 2-a specialitate în regim cu taxă) 

 Având în vedere măsurile de prevenție și combatere a răspândirii infecției cu COVID-19 vă informăm că începând de luni 16.03.2020 atât detaşarea rezidenţilor cât şi echivalarea satagiilor se va face prin coresponenţă la următoarea adresa de e-mail: madalina.caragea@umfcv.ro

 Actele necesare în vederea detasării şi echivalărilor de stagii se vor transmite scanate color la adresa de e-mail mai sus mentionată.

Pentru informaţii suplimentare puteţi suna la:

Tel.  + 40 351 443 550 int. 2001

        + 40 351 443 551

 

 

Program înscrieri Rezidenţiat sesiunea 08 decembrie 2019

ANUNŢ_PROGRAM ÎNSCRIERI_2019.PDF

 

Concursul național de intrare în Rezidențiat se amână pentru data de 8 decembrie 2019 

Comunicat de presă

Din motive obiective data pentru susținerea Concursului Național de Rezidențiat se amână, data propusă este 8 decembrie 2019.
Astfel, concursul național se va desfășura în data de 8 decembrie 2019,
după cum urmează:

– înscrierea candidaților: 07 noiembrie -19 noiembrie 2019;

– transmiterea listelor cu candidaților înscriși de către Direcțiile
de Sănătate Publică Județene și a municipiului București Ministerului
Sănătății: cel târziu 14 noiembrie 2019;

– centralizarea listelor de către Ministerul Sănătății și defalcarea
candidaților pe centre universitare: cel târziu 25 noiembrie 2019;

– afișarea pe site-ul rezidențiat.ms.ro a listelor cu candidații
admiși în concurs, pe centre universitare și domenii: 27 noiembrie 2019;

– sesizarea de către candidați a eventualelor erori de redactare:
până cel târziu 29 noiembrie 2019;

– afișarea pe site-ul rezidențiat.ms.ro și pe site-urile
facultăților de medicină și farmacie a repartizării candidaților pe săli în
funcție de domeniul pentru care s-au înscris: 05 decembrie 2019;

– alegerea posturilor/locurilor de candidați în funcție de punctajul
obținut: 17,18,19 decembrie 2019;

– semnarea contractelor individuale de muncă cu unitățile sanitare:
6-14 ianuarie 2020;

– repartiția pe clinici de pregătire: 14-16 ianuarie 2020.

La fel ca în anii trecuți, Concursul se va desfășura în 6 centre
universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și
Timișoara.

Concursul se va desfășura după aceeași metodologie, sub formă de test-grilă
cu 200 de întrebări, pe o durată de 4 ore.

Ministerul Sănătății va publica pe site-ul oficial http://www.xn--rezideniat-nyd.ro/,
toate amănutele privind numărul locurilor şi posturilor, metodologia și
condițiile de participare.

 

 

 

 IN ATENŢIA MEDICILOR REZIDENŢI PROMOŢIA 2018


ACTELE NECESARE LA ÎNCADRAREA ÎN MUNCĂ PENTRU MEDICII REZIDENŢI

LA SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA

 

• Ordinul de repartiţie (original);

• Diploma/adeverinţă de absolvire (copie);

• Certificat de naştere (copie) –1 exemplar;

• Certificat de căsătorie (copie) – 1 exemplar;

• Buletin/carte identitate (copie) – 2 exemplare;

• Cazier judiciar (original);

• Fişă de aptitudini (original) – fişă medicală eliberată de cabinetul de medicina

muncii din cadrul Spitalului clinic judeţean de urgenţă Craiova;

• Copie carte de muncă / adeverinţă vechime + notă de lichidare (dacă a mai

fost încadrat);

• Carnetele de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă (dacă a mai

fost încadrat);

• Extras de cont – la una din băncile afişate mai jos;

• Dosar plic – 2 buc.;

!!!! Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul. !!!!

Unitatea a încheiat convenţii pentru virarea salariilor cu următoarele bănci:

1. BANC POST

2. B.C.R.

3. B.R.D.

4. RAIFFEISEN BANK

5. UNICREDIT ŢIRIAC

6. I.N.G. BANK

7. TRANSILVANIA

8. C.E.C.

9. GARANTI BANK


 

 

Anunţ privind DETAŞAREA rezidenţilor

 

În atenția medicilor rezidenți (prima specialitate și a 2-a specialitate în regim cu taxă) care solicită DETAȘARE

 

Vă informăm că în vederea aprobării detașării, în baza dosarului de detașare depus la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică, conform Regulamentului de detașări, solicitantul trebuie să facă acest demers cu minim 3 zile înainte de începerea stagiului care urmează a fi efectuat.

 

 

Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică


Anunţ mutare sediu Bodeşti

 

Prin prezentul anunț vă facem cunoscut faptul că, începând din data de 21.05.2018, CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ funcționează doar în sediul din București, str. BODEȘTI NR. 1, sector 2, (în incinta Școlii naționale de sănătate publică, management și perfecționare în domeniul sanitar București, fost CNPDS).

Programul de lucru cu publicul este marți între orele 11.00 – 14.00 și joi între orele 14.00 – 16.00.

Documentele se depun la registratura din str. Bodești nr. 1, sector 2, luni – joi –  între orele 10.00 – 16.00, vineri 10.00 – 13.00, cu excepția documentelor necesare pentru întocmirea certificatelor de conformitate (acestea se depun la direcțiile de sănatate publică București și județene) și a altor documente prevăzute în publicațiile de concurs.

 

22 mai 2018

 

Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică

Joi, 17.05.2018 – Nu se lucrează cu publicul

Incepând de Luni 21.05.2018 Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică va funcționa după orarul normal de audiențe în sediul din str. Bodești, nr. 1, sector 2, București

 

16 mai 2018

 

 

În atenţia medicilor rezidenţi seria ianuarie 2017 - Neonatologie şi specialităţi pediatrice

 

 Comunicat-specialitati-pediatrice.pdf

 

Noutăţi pentru concursul de Rezidenţiat 2016

 

Concursul de Rezidențiat 2016 vine cu noutăți pentru absolvenții care îl promovează. O serie de specialități a căror durată a fost redusă în anul 2010 au fost aduse acum la standarde europene.

Astfel, mai multe comisii de specialitate ale Ministerului Sănătății, au solicitat armonizarea curiculelor de pregătire cu cele europene, ceea ce a dus la decizia de a reveni la duratele de pregătire avute anterior anului 2010 sau majorarea duratei de pregătire. În opinia specialiștilor, majorarea este susținută de faptul că și în celelalte țări ale Uniunii Europene există o tendință generală în acest sens, tendință agreată și de Uniunea Europeană a Medicilor Specialiști.

Câteva dintre specialitățile la care crește durata rezidențiatului sunt: chirurgie toracică (de la 5 ani la 6 ani), cardiologie (de la 5 ani la 6 ani), endocrinologie (de la 4 ani la 5 ani), gastroenterologie (de la 4 ani la 5 ani), geriatrie şi gerontologie (de la 4 ani la 5 ani). Întreaga listă  de specilități se găsește în Ordinul nr. 1109/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

Demersul Ministerului Sănătății de revizuire a duratelor de pregătire a fost susținut și de Colegiul Medicilor din România.

O altă noutate este înființarea specialităților care vizează patologia pediatrică. Astfel, au fost create noi specialități: cardiologie pediatrică, gastroenterologie pediatrică, nefrologie pediatrică, oncologie și hematologie pediatrică, pneumologie pediatrică. Curricula pentru acestor noi specialități este în curs de elaborare, având trunchi comun cu specialitatea pediatrie în primii ani.

Pentru medicina dentară s-a înființat, la solicitarea Colegiului Medicilor Dentiști din România, specialitatea de pedodonție, cu o durată de pregătire de 3 ani.

Anul acesta, concursul de rezidențiat va avea loc în data de 20 noiembrie în centrele universitare din Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara, cu clasificare unică pe țară.

 

 

Ministerul Sănătății anunță organizarea celei de a doua sesiuni de schimbare a centrelor de pregătire, iunie-iulie 2016, pentru rezidenti:

 

Anunt rezultate schimbare centre_iunie 2016.pdf

 

LISTE FINALE SCHIMBARE CENTRE_16195_19764.pdf 

 

Schimbare centre pregatire iunie-iulie 2016.pdf

 

Capacitate disponibila iunie-iulie 2016.pdf

 

Ministerul Sănătății anunță organizarea primei sesiuni de schimbare a centrelor de pregătire, februarie-martie 2016, pentru rezidenți:

 

Schimbare centre pregatire februarie-martie 2016.pdf

 

Liste finale schimbare centre pregatire_mart_2016.pdf

 

Anunț privind organizarea unei sesiuni extraordinare a concursului de rezidențiat și precizări privind sesiunea din toamna anului 2016 a examenului de rezidențiat.

 

Rezidentiat iunie 2016_noiembrie 2016.pdf

 

 Ordin privin pregatirea in rezidentiat.pdf

 

Schimbare centre pregatire iunie-iulie 2015.pdf