Informatii utile IOSUD

 PUBLICARE ARTICOLE:

 

https://www.chsjournal.org/

https://rjme.ro/

 

 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE:

 

http://www.umfcv.ro/manifestari-stiintifice

 

 

 

ANUNŢ IMPORTANT!

 

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova vine în sprijinul cadrelor didactice, a doctoranzilor si studentilor organizand o competitie interna de proiecte de cercetare desfasurata pe 2 subprograme:

Subprogramul 1.1 - Resurse Umane

Subprogramul 1.2 - Cercetare Postdoctorala

 

Cei care doresc sa participe la aceasta sesiune de proiecte de cercetare sunt invitati sa consulte Pachetul de informatii.

 

Informatiile complete, inclusiv formularele in format word, sunt disponibile pe site-ul UMF Craiova:

http://www.umfcv.ro/competitie-granturi 

 

Documentele (Anexele 1,3,4) se vor depune in original, semnate olograf pe fiecare pagina si numerotate, la Prorectoratul cu cercetarea ştiinţifică şi relaţii internaţionale.

 

Termen limita depunere dosar in original: Vineri 18.06.2021 ora 15:00

 

Anexa 1 (Cererea de finantare) se va transmite si in format digital (PDF cu text selectabil - NU scanata) pe adresa proiecte@umfcv.ro 

 

Termen limita transmitere on-line cerere de finantare: Vineri 18.06.2021 ora 15:00

 

Doar propunerile de proiecte care indeplinesc in totalitate cerintele din pachetul de informatii si termenele de depunere vor fi luate in considerare pentru evaluare.