Scurt istoric

În anul 1970 s-a înfiinţat Facultatea de Medicină în cadrul Universităţii din Craiova. Înfiinţarea acestei facultăţi din Craiova a răspuns unui mai îndepărtat şi mereu actualizat deziderat al populaţiei de pe meleagurile olteneşti, deziderat care solicita formarea de specialişti la Craiova. Scurta enunţare a unor date istorice este necesară pentru a evidenţia importanţa acestei înfăptuiri.

 

La 23 aprilie 1947 a apărut în Monitorul Oficial nr.93, Decretul nr. 801/21 aprilie şi Legea nr. 138, care prevedeau înfiinţarea la Craiova a facultăţilor de Medicină Umană şi Medicină Veterinară. În continuare s-a dus o campanie insistentă pe multiple planuri şi pentru înfiinţarea Facultăţii de Medicină. În data de 27 august 1965 prin hotărâre a Consiliului de Miniştri, se înfiinţează Universitatea din Craiova, cu nouă facultăţi, dar fără Facultatea de Medicină. Numeroşi intelectuali de prestigiu din toată ţara, dar mai ales cei din Craiova, cadre didactice universitare, cadre medicale de toate generaţiile şi-au unit eforturile într-un front comun pentru a obţine - prin argumente raţionale - aprobarea înfiinţării Facultăţii de Medicină din Craiova.

 

La 10 februarie 1970 apare Decretul de înfiinţare a Facultăţii de Medicină din Craiova în cadrul Universităţii din Craiova. Decretul a precizat că Institutul de Medicină şi Farmacie din Bucureşti va acorda sprijin metodologic, didactic şi ştiinţific noii facultăţi. Inaugurarea Facultăţii de Medicină din Craiova a avut loc la data de 01 octombrie 1970, odată cu noul an universitar. Facultatea îşi deschidea porţile pentru cei 101 studenţi ai anului I de studiu. În 1976, a absolvit facultatea prima promoţie de medici formaţi la Craiova. În continuare facultatea a dat anual promoţii de 150-200 absolvenţi, medici români, în facultate studiind, alături de studenţi români şi studenţi străini de pe tot globul.

 

În anul 1990 s-a înfiinţat specializarea Stomatologie.

 

În anul 1996 s-a înfiinţat specializarea Farmacie.

 

În anul 1998 Parlamentul României a înfiinţat prin Legea nr. 119/05.06.1998 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova prin desprindere de Universitatea din Craiova.