Laboratorul de Imunologie

Laboratorul de Imunologie a luat fiinţă în anul 2000, în cadrul UMF Craiova, având ca obiective intensificarea activităţii de cercetare şi contribuirea la stabilirea unor

diagnostice cât mai performante.


Laboratorul de Imunologie efectuează momentan următoarele analize medicale (investigaţii imunologice), pentru pacienţi internaţi sau proveniţi din ambulatoriu:

 • Dozarea autoanticorpilor anti-muşchi neted (anti-actina) anti-MN
 • Dozarea autoanticorpilor anti–cardiolipină (anti-CL)
 • Dozarea autoanticorpilor p ANCA sau c ANCA
 • Dozarea anticorpilor anti-SSA (anti-Ro)
 • Dozarea anticorpilor anti-SSB (anti-La)
 • Dozarea anticorpilor anti-peptid ciclic citrulinat (anti-CCP)
 • Dozarea anticorpilor anti-Chlamydia trachomatis
 • Dozarea autoanticorpilor anti–microzomi hepatici şi renali (anti-LKM 1,2,3)
 • Dozarea autoanticorpilor anti–DNA dc
 • Dozarea autoanticorpilor anti-celulă parietală (anti-cel par)
 • Dozarea complexelor imune circulante (CIC)
 • Dozarea autoanticorpilor anti-U1RNP
 • Dozarea anti-Scl70
 • Dozarea autoanticorpilor antinucleari (AAN)
 • Dozarea autoanticorpilor anti-mitocondriali (anti-M2)
 • Dozarea proteinei C reactive–hsCRP (înalta sensibilitate)
 • Dozarea fracţiunii C3 a complementului şi C4
 • Dozare imunoglobulinelor IgG, IgM, IgA
 • Crioglobuline
 • Dozare Factor reumatoid (screen şi izotipurile IgG, IgM, IgA)
 • Dozarea anticorpilor anti RA 33

În perspectivă, avem în vedere introducerea unor noi investigaţii, edificatoare pentru boli autoimune din alte domenii medicale (endocrinologie, neurologie, chirurgie etc).