Personalul bibliotecii

 

DIRECTOR: ALINA CROITORU

            e-mail: library@umfcv.ro
           Tel.: +40351443500, int.. 1107
DEZVOLTAREA COLECŢIILOR
 Achiziţii, evidenţă   cărţi :                   Carmen Ciobanu
 Achiziţii, evidenţă periodice:                Elena Marinescu
                  Tel.: +40351443500, int.1106
 COMUNICAREA COLECŢIILOR:  
 Sală de lectură carte:                         Anca Vava 
                 (parter)                             Sanda Zavelea
 Sală de lectură periodice:                    Elena Marinescu 
                  (etaj 1)                         
 Secţia preclinic:                                  Mihaela Popa
                 (parter)                              Eugenia Lazar
                 Tel.: +40351443500, int.1009
 Secţia clinic:                                        Alina Lupu
               (etaj 1)                                 Dana Mitrache
                Tel.: +40351443500, int.1103
 Sala Multimedia:                                 Anca Ciotîrnoiu
                                                    
CATALOGAREA -CLASIFICARE ZECIMALĂ
 Monografii                                           Alina Croitoru
 Seriale                                                Elena Marinescu
                                                        
ELIBERARE LEGITIMAŢII:                  Tatiana Cherciu