Prezentare proiect 133377

TITLUL PROIECTULUI

 

Program de excelenta in cercetare doctorala si postdoctorala multidisciplinara in bolile cronice

 

OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU

Egalitate de şanse

Dezvoltare durabilă

Inovaţie şi TIC

Îmbătrânire activă

Abordare transnaţională

Abordare interregională

 

DURATA PROIECTULUI

18 luni

 

PARTENERIATUL ÎN CADRUL PROIECTULUI

Necesitatea abordarii acestui proiect in parteneriat este legata de nevoia de asigurare a unui mediu colaborativ intr-un domeniu cu acoperire nationala, si care necesita o tratare intr-un context mai larg atat ca baza teritoriala cat si ca disciplinaritate. Prin constituirea unei retele multicentrice, tinerii cercetatori si implicit tot corpul medical si decidentii politici vor avea acces la o baza de cunostinte mai extinsa si mai variata din punct de vedere biomedical si epidemiologic, semnificativ mai relevanta si mai valoroasa pentru domeniul bolilor cronice din Romania, cu implicatii atat pentru competitivitatea sectorului de cercetare vizat, cat si pentru economia nationala. Partenerii din cadrul acestui proiect vor forma consortiul initial in jurul caruia se va configura reteaua CRONEX-CD. Fiecare partener, prin promovarea activitatilor si diseminarea rezultatelor stiintifice va deveni centru pentru regiunea arondata si nod de comunicare pentru extinderea teritoriala preconizata a acestei retele. Toti partenerii implicati in proiect vor participa la toate activitatile proiectului asa

cum este stipulat in descrierea activitatilor. Activitatile proiectului sunt distribuite pe verticala, ca atare, toti partenerii implementeaza concomitent acelasi tip de activitati. Fiecare partener va aporta in cadrul proiectului, prin selectie proprie (dar in baza unei metodologii si criterii unitare) un numar de doctoranzi si cercetatori postdoctorali care vor activa sub indrumarea unor tutori locali, angajati ai partenerului. Tutorii si cercetatorii care vor activa in cadrul institutiilor partenere vor fi legati sub aspect tematic-academic de activitatile din cadrul institutiei solicitante prin intermediul coordonatorilor de cercetare si a expertilor, care vor asigura unitaritatea si coerenta proiectelor de cercetare pentru toate grupele formate. Responsabilul cu implementarea al fiecarui partener va centraliza toate documentele de raportare (si cele administrative si cele stiintifice) atat de la cercetatatori, cat si de la tutorii din institutia proprie in vederea asigurarii unui flux unitar si eficient de comunicare institutionala intre parteneri si institutia solicitanta. Tutorii angajati in cadrul institutiilor partenere vor asigura o comunicare permanenta atat cu cercetatorii (doctoranzi si postdoctoranzi) pe care ii au in indrumare cat si cu coordonatorii si expertii din cadrul institutiei solicitante (coordonatoare). Periodic se vor organiza intalniri cu toate grupele de cercetare implicate in proiect sau, dupa caz, se vor realiza si intalniri separate pe tematici. Partenerii vor asigura si vor fi raspunzatori pentru activitatile de management ale proiectului care se desfasoara sau vizeaza institutia proprie. De asemenea, vor coordona si vor fi raspunzatori de toate activitatile de tutorat si cercetare din institutiile proprii (inclusiv selectia cercetatorilor doctorali si postdoctorali), raportand progresul activitatilor catre coordonatori, experti si managerul de proiect in conformitate cu metodologia proiectului. Mentionam ca partenerii au fost implicati si consultati in toata desfasurarea activitatilor premergatoare depunerii acestei aplicatii (conturarea ideii, stabilirea obiectivelor, alocarea  rolurilor si a resurselor, semnarea acordului de parteneriat).

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Dezvoltarea de cercetatori independenti capabili sa raspunda nevoilor agendei nationale de cercetare in bolile cronice. Proiectul isi propune sa dezvolte capacitatile de cercetare si management al proiectelor de cercetare ale cercetatorilor doctorali si postdoctorali pentru a ii lansa in cariera de cercetare sau academica. Aceasta dezvoltare se va realiza prin implicarea directa a acestora in cercetare multidisciplinara si prin punerea la dispozitie de mentori cu experienta si resurse de cercetare adecvate.

 

OBIECTIVE SPECIFICE / OPERATIONALE ALE PROIECTULUI

(1) Dezvoltarea resurselor umane din cercetare prin sprijinirea a 60 de cercetatori postdoctorali si a 95 de cercetatori doctorali pentru implicarea in activitatea de cercetare postdoctorala prin burse de cercetare si training; (2) Dezvoltarea unei retele de excelenta in cercetarea multidisciplinara si multicentrica a managementului bolilor cronice (CRONEX-CD)

 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

GRUP ACTIVITATI 1: Managementul proiectului, coordonare si comunicare - Obiectiv: de a asigura buna desfasurare a proiectului, inclusiv comunicarea intre institutiile partenere si autoritatea de management, in asa fel incat toate rezultatele asteptate si obiectivele sa fie atinse, manageriate si diseminate intr-o forma coerenta si toate activitatile tehnice,  profesionale, financiare si legale sa fie gestionate la un nivel inalt. ACTIVITATEA 1.1 – Coordonarea activitatilor profesionale - Obiectiv: de a organiza echipa proiectului si activitatile din poiect. Sarcini: 1.1.1 Realizarea “foii de parcurs” a activitatilor profesionale (cercetare, training, networking); 1.1.2 Controlul tehnic al progresului proiectului si luarea de masuri de precautie pentru respectarea termenelor proiectului: 1.1.3 Revizuirea tuturor rapoartelor inainte ca acestea sa fie trimise autoritatii de management;1.1.4 Revizuirea rapoartelor de progress referitoare la obiectivele, activitatile si rezultatelor asteptate; 1.1.5 Solutionarea posibilelor instabilitati ale parteneriatului si a potentialelor conflicte; 1.1.6 Organizarea meetingurilor de evaluare a progresului proiectului; 1.1.7 Furnizarea minutelor proiectului;1.1.8 Implementarea unei structuri de intranet (web-based information system) ca infrastructura pentru fluxurile de comunicare. Locatie: Iasi Responsabil: Managerul de proiect; Alte persoane implicate : Coord. solicitantului si responsabilii implementare din partea partenerilor, coodonatorii de cercetare, asistenti cercetare, tutorii, coordonatorul retelei de cercetare, expert strategie universitara, expertul TIC, asistent TIC, responsabilul de grup tinta; ACTIVIT. 1.2 -  coordonarea activitatilor administrative, financiare, monitorizare, evaluare si raportarea activitatilor (managementul tehnic) - Obiectiv: de a se asigura ca toate aspectele administrative, financiare si legale sunt manageriate la un inalt grad de competenta.Sarcini : 1.2.1 Managementul general al proiectului si gestiunea riscurilor; 1.2.2 Managementul administrativ al proiectului; 1.2.3 Organizarea auditarii externe a proiectului ;1.2.4 Realizarea achizitiilor din proiect; 1.2.5 Monitorizarea proiectului; Responsabil Activitate: Coordonatorul solicitantului; Alte persoane implicate : Responsabilul financiar, responsabilul juridic, responsabilul achizitii, coordonatorul monitorizare, expert contabil GRUP ACTIVITATI 2 - Promovarea proiectului si diseminarea rezultatelor proiectului ACTIVIT.2.1 - Organizarea unei conferinte de lansare a proiectului – Obiectivul acestei activitati este de a promova scopul, obiectivele si activitatile proiectului in comunitatile de cercetare biomedicala, clinica si de medicina comunitara. Va fi organizata o conferinta de o zi si jumatate in care reprezntatii proiectului vor prezenta scopurile, obectivele, principalele activitati si rezultate asteptate principalilor actori din domeniul cercetarii in bolile cronice. Locatie: va fi determinata - locatie usor accesibila partenerilor. Responsabil: Coordonatorul solicitantului; Alte persoane implicate : coodonatorii de cercetare, tutorii, coordonatorul retelei, responsabilii de implementare parteneri; ACTIVIT.2.2 - Diseminarea rezultatelor proiectului - Obiectvul acestei activitati este

diseminarea rezultatelor proiectului in mediul institutiilor medicale, autoritatilor nationale de sanatate publica, comunitatile de cercetare internationale si companiilor farmaceutice/tehnologii medicale.Aceasta activitatea va consta in 2.2.1 realizarea unei strategii de promovare a rezultatelor proiectului si a unui calendar de promovare. 2.2.2 Diseminarea rezultatelor prin variate medii precum:Website-uri ale solicitantului, partenerilor, Workshop-uri cu participare publica Jurnale stiintifice, Conferinte stiintifice nationale si internationale, Volume stiintifice; Responsabil: Coordonatorul retelei de cercetare. Alte persoane implicate; coord solicitantului, coordonatorii de cercetare, tutorii, bursierii doctorali si postdoctorali,responsabilii implementare parteneri; ACTIVIT. 2.3 - Organizarea conferintei finale a proiectului - Obiectivul acestei activitati este sa constientizam comunitatea stiintifica biomedicala, clinica si din medicina primara si comunitara cu realizarile stiintifice ale proiectului. Aceasta activitate va consta in realizarea unei conferinte de 3 zile. Conferinta se va focaliza pe atragerea in conferinta a principalilor stakeholederi din cercetarea medicala, politici de sanatate si ingrijri de sanatate. Locatia: Va fi determinata prin discutii cu partenerii luindu-se in consideratie accesibilitatea geografica.Responsabil: Coordonatorul solicitantului; Alte persoane implicate : coodonatorii de cercetare, tutorii, coordonatorul retelei de cercetare, responsabilii implementare parteneri GRUP ACTIVITATI 3 – Organizarea cercetarii doctorale si postodoctorale in boli cronice ACTIVIT.3.1 - Selectarea si recrutarea bursierilor doctorali si postdoctorali - Obiectivul acestei activitati este de a recruta si selecta cei100 de bursieri doctorali si 55 bursieri postdoctorali.Sarcini – 3.1.1 stabilirea criteriilor de recrutare si selectie a bursierilor ; 3.1.2 Realizarea instrumentelor de recrutare si selectie (formulare de aplicatie ; ghiduri de interviu) 3.1.3 publicarea si promovarea burselor doctorale si postdoctorale ; 3.1.4 Inscrierea candidatilor pentru bursele doctorale ; 3.1.5 Analiza si clasificarea dosarelor conform crtiteriilor de selectie si recrutare ;3.1.6 Intervievarea candidatilor ; 3.1.7 Stabilirea bursierilor doctorali si postdoctorali ; 3.1.8 Anuntatarea rezultatelor ; 3.1.9 semnarea contractelor de bursaLocatie : Iasi, Bucuresti, Craiova, Targu Mures; Responsabil: Coordonatorii de cercetare, tutorii, coord solicitant; ACTIVIT.3.2 - Organizarea si derularea sistemului de burse doctorale si postdoctorale - Obiectiv: Crearea premizelor pentru desfasurarea de cercetari multidisciplinare in domeniul bolilor cronice. Sarcini : 3.2.1 Stabilirea agendei de cercetare a proiectului; 3.2.2 Organizarea de echipe de cercetare multidisciplinare (biomedical, clinic, medicina primara/politici de sanatate/economie sanitara) formate din bursieri doctorali si postdoctorali, tutori si coordonatori de cercetare ; 3.2.3 Coordonarea sistemului de burse de cercetare ; 3.2.5 Derularea proiectelor de cercetare efective; 3.2.5 Monitorizarea bursierilor doctorali si postdoctorali Locatie: Iasi, Bucuresti, Targu Mures, Craiova; Responsabili: Managerul de Proiect, coordonatorii cercetare, tutorii, responsabilii implementare parteneri, coordonatorul retelei de cercetare, expertul in strategie universitara, expertul in etica cercetarii, coord solicitant ACTIVIT.3.3 - Formarea bursierilor doctorali si postdoctorali in managementul cercetarii - Obiectivul acestei activitati este de a echipa bursierii doctorali si postdoctoarli cu cunostintele, aptitudinile si atitudinile de cercetare necesare pentru a derula proiecte de cercetare independente. Sarcini : 3.3.1 Identificarea nevoilor individuale de formare ale bursierilor doctorali si postdoctorali ; 3.3.2 Sprijinirea bursierilor doctorali si postdoctorali pentru a participa la cursuri de formare in metodologii de cercetare specifice proiectului de cercetare in care sunt implicati. ; 3.3.3 Stagii de cercetare pentru bursierii doctorali si postdoctorali in cadrul altor institutii romanesti sau din strainatate ; 3.3.4 Activitati de tutorat pentru bursierii  doctorali/postdoctorali.Locatie : Iasi, Bucuresti, Targu Mures, Craiova; Responsabili : Managerul de Proiect, coordonatorii cercetare, tutorii, coordonatorul retelei de cercetare, Alte persoane implicate : expertul in strategie universitara, expertul in etica cercetarii, coord solicitant. GRUP ACTIVITATI 4: - Realizarea Retelei de Excelenta de Cercetare si Dezvoltare in Bolile Cronice (CRONEX-CD) ACTIVIT.4.1 - Crearea unui consortiu de institutii de cercetare, clinice si de sanatate publica

care sa cerceteze bolile cronice - Scop: sa initieze, formeze si organizeze consortiul de cercetare a bolilor cronice.Sarcini: 4.1.1 Organizarea echipei ce va forma si ulterior coordona CRONEX-CD (CRONEX-CD taskforce); 4.1.2 Stabilirea criteriilor de calitate pentru institutiile care vor intra in CRONEX-CD 4.1.3 Selectarea institutiilor membre ale CRONEX-CD; Locatie : Iasi. Bucuresti, Craiova, Targu Mures; Responsabil: Coordonatorul retelei de cercetare, Alte persoane implicate : coordonatorii de cercetare, tutorii, responsabilii implementare parteneri, expertul in strategie universitara; ACTIVIT.4.2 - Elaborarea unui plan strategic si dezvoltarea CRONEX-CD - Obiectivul actiunii este sa elaboreze un plan strategic si operational pentru 5 ani de dezvoltare a retelei care sa asigure sustenabilitatea pe termen lung a retelei; sa identifice oportunitatile de finantare post proiect si sa elaboreze o strategie de angajare comunitara. Sarcini: 4.2.1 Elaborarea primului draft al planului strategic; 4.2.2 Feedback de la leaderii institutiilor membre in consortiu; 4.2.3 Adoptarea documentului ca baza de dezvoltare a retelei de excelenta.Locatie: Iasi. Bucuresti, Craiova, Targu Mures Responsabil: Coordonatorul retelei de cercetare,Alte persoane implicate : coordonatorii de cercetare, responsabilii implementare parteneri, expertul in strategie universitara; ACTIVIT.4.3 - Extinderea grupurilor de cercetare multidisciplinare si multicentrice cu membri din institutiile clinice nou intrate in CRONEX-CD - Obiectivul actiunii: sa creeze premizele dezvoltarii de studii multicentrice si multidisciplinare, sa atraga fonduri de cercetare extramurale publice si private si sa creasca oportunitatile de anganjare ale absolventilor programelor de cercetare doctorale si postdoctorale prin includerea acestora in acese grupuri. Locatie: Iasi. Bucuresti, Craiova, Targu Mures; Responsabil: Coordonatorul retelei de cercetare, coordonatorii de cercetare, tutorii; coord solicitant.

 

REZULTATE ANTICIPATE

Dupa A1.1 - Coordonarea activitatilor profesionale: o sedinta de lansare a proiectului; o foaie de parcurs a activitatilor profesionale care va detalia modul si momentul in care se vor derula activitatile proiectului si care sunt indicatorii de performanta; o platforma intranet parte a site-ului web pentru monitorizarea managementului proiectului si  managementului cercetarilor. 36 de intalniri de lucru (fizice sau on-line) ale echipei de implementare si/sau ale managementului proiectului, la fiecare 2 luni, pentru analiza eventualelor devieri de la calendarul initial si identificarea de solutii pentru remediarea acestora; 3 rapoarte de progres tehnico-financiare, cate unul la fiecare 6 luni; un raport final; Dupa A1.2 - Coordonarea activitatilor administrative, financiare, monitorizare, evaluare si raportarea activitatilor (managementul tehnic): rapoarte tehnico-financiare conform cerintelor finantatorului (la 4-6 luni); 2 rapoarte interne – unul interimar si unul final, ale echipei de management; 4 rapoarte financiare interne. Vor fi elaborate rapoarte de audit atasate fiecarei cereri de rambursare; rapoarte narative de activitate lunare ale fiecarui membru al echipei de implementare; Dupa A2.1 - Organizarea unei conferinte de lansare; un raport al conferintei de lansare; o conferinta de presa; mapa de conferinta presa (comunicat de presa, afise, pliante, alte materiale publicitare, CD, reflectarea in mass-media a conferintei) Dupa A2.2 – Diseminarea rezultatelor proiectului: un website de a proiectului cu o interfata intranet

actualizat si dezvoltat lunar; referinte despre proiect pe cel putin 5 website-uri nationale/internationale de cercetare biomedicala, clinica sau sanatate publica; 3 editii newsletter electronic expediate subscrierilor, decidentilor ai sistemului sanitar, mass-media, reprezentanti ai lumii academice din Romania si din strainatate. 4 volume stiintifice publicate; participarea la cel putin 5 workshopuri cu participare publica legate de cunostintele, expertiza si realizarile proiectului; cel putin 114 de lucrari stiintifice prezentate in conferinte nationale/internationale - programul doctoral, 72 lucrari stiintifice prezentate la conferinte nationale/internationale - cercetatorii postdoctoranzi, precum si 114 lucrari stiintifice publicate - programului doctoral si 72 de lucrari realizate - bursierii postdoctorazi in reviste cel putin din categoria BDI Dupa A2.3 - Organizarea conferintei finale a proiectului: o conferinta finala a proiectului pentru diseminarea rezultatelor acestuia in randul decidentilor, a comunitatii academice din tara/strainatate si pentru mass-media la care vor fi invitati sa participe cel putin 12 reprezentanti de marca ai comunitatii de cercetare, invatamant , medicina din tara si din strainatate. In cadrul conferintei vor fi prezentate rezultatele a cel putin 25 de cercetari realizate de bursierii doctoranzi si cel putin 25 de rapoarte de cercetare realizate de cercetarorii postdoctoranzi bursieri. Un raport de evaluare a conferintei. 1 conferinta de presa; mapa de conferinta (comunicat de presa, afise, pliante, alte materiale publicitare, CD, reflectarea in mass-media a conferintei) Dupa A3.1 – Selectarea si recrutarea bursierilor doctorali si postdoctorali: un set de criterii de recrutare

si selectie a bursierilor, un set de instrumente de recrutare si selectie (formulare de aplicatie ; ghiduri de interviu); publicarea si promovarea burselor doctorale si postdoctorale inclusiv prin anunturi de presa, mesaje e-mail si afise, se va trece la inregistrarea candidatilor pentru bursele doctorale, la analiza si clasificarea dosarelor conform criteriilor de selectie si recrutare si intervievarea candidatilor; lista finala a celor 95 de bursieri doctorali si 60 de cercetatori postdoctorali busieri; anuntarea rezultatelor pe site-ul proiectului si/ sau pe paginile web ale institutiilor partenere; 155 de contracte de bursa pentru cate 15 luni calendaristice. Dupa A3.2 - Organizarea si derularea sistemului de burse doctorale si postdoctorale: va fi stabilita o agenda de cercetare a proiectului; 14 echipe de cercetare multidisciplinara (biomedical, clinic, medicina primara/politici de sanatate/economie sanitara) formate din bursieri doctorali si postdoctorali, tutori si coordonatori de cercetare. Monitorizarea lunara a burserilor prin instrumente specifice (rapoarte de cercetare, sedinte de progres etc); cel putin 60 de rapoarte stiintifice postdoctoranzi - validate de consiliile universitatilor partenere. Dupa A3.3 - Formarea bursierilor doctorali si postdoctorali in managementul cercetarii: o campanie de identificare a nevoilor individuale de formare ale bursierilor doctorali/ postdoctorali in domeniul cercetarii (etica, mangement educational, management de proiect de cercetare, instrument de cercetare, etc) - 155 de planuri de dezvoltare individuala; minim 5 bursieri postdoctorali sprijiniti pentru a participa la cursuri de formare in managementul cercetarii, metodologii de cercetare specifice proiectului de cercetare in care sunt implicati; 70 de luni de stagiu in institutii de cercetare / universitare din strainatate/Romania pentru doctoranzi. Dupa A4.1 - Crearea unui consortiu de institutii de cercetare, clinice si de sanatate publica care sa cerceteze bolile cronice se va organiza echipa ce va forma si ulterior coordona CRONEX-CD (CRONEX-CD taskforce); raport cu rolurile si responsabilitatile echipei de constituire a consortiului; document cu criteriile de calitate pentru institutiile care vor intra in consortiul CRONEX-CD. Pana la finalul activitatii vor fi selectate, in mai multe etape, cel putin 12 institutii membre, din care cel putin 2 institutii transnationale; Dupa A4.2 – Plan strategic si operational CRONEX-CD. Dupa A4.3 - Extinderea grupurilor de cercetare multidisciplinare si multicentrice cu membri din institutiile clinice nou intrate in CRONEX-CD: cel putin 12 bursieri doctorali / postdoctorali vor fi implicati in aceste grupuri de cercetare multidisciplinare / multicentrice extinse din cadrul CRONEX-CD; cel putin 5 granturi aplicate care sa asigure sustenabilitatea retelei de cercetare si, implicit, a proiectului.