Prezentare proiect 136893

TITLUL PROIECTULUI

Parteneriat strategic pentru creșterea calității cercetării științifice din universitățile

medicale prin acordarea de burse doctorale și postdoctorale - DocMed.net_2.0

 

OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU

Egalitate de şanse

Dezvoltare durabilă

Inovaţie şi TIC

Îmbătrânire activă

Abordare transnaţională

Abordare interregională

 

DURATA PROIECTULUI

18 luni

 

PARTENERIATUL ÎN CADRUL PROIECTULUI

Proiectul va fi implementat in parteneriat multiregional, cu o componenta de 6 institutii de invatamant superior din Romania, organizatoare de studii superioare de doctorat si postdoctorat. Acestia au sediul in regiunile: Nord-Vest (solicitant si P5), Centru (P1), Sud-Vest Oltenia (P2), Vest (P3) si Nord-Est (P4). Partenerii au scoli doctorale prestigioase, resurse umane bine pregatite si editeaza cate o revista indexata in baze internationale de date. Toti partenerii proiectului participa la instruirea grupului tinta. Doctoranzii si postdoctoranzii care formeaza grupul tinta provin din cadrul tuturor universitatilor partenere, dupa urmatoarea structura: Solicitant – 20 doctoranzi si 20 postdoctoranzi, P1 – 15 doctoranzi si 20 postdoctoranzi, P2 – 25 doctoranzi si 15 postdoctoranzi, P3 – 20 doctoranzi si 10 postdoctoranzi, P4 – 20 doctoranzi si 15 postdoctoranzi, P5 – 15 doctoranzi si 15 postdoctoranzi. In cadrul consortiului este prevazut un sistem de mobilitati interne prin care cat mai multi dintre participantii la grupul tinta sa beneficieze de infrastructura si facilitatile oferite de universitatile partenere. De asemenea, aceste mobilitati vor ajuta si la formarea de echipe mixte intre persoanele din grupul tinta care vor facilita cooperarea dintre acestia pe teme similare. Comunicarea in cadrul consortiului a fost gandita in asa maniera incat sa incurajeze si sa faciliteze colaborarea intre doctoranzi si cercetatorii postdoctoranzi. In acest sens este pusa la dispozitie o platforma de comunicare virtuala, in care pot interactiona nelimitat, iar intalnirile fata in fata vor avea loc in cadrul mobilitatilor interne, a intalnirilor de tip jurnal club, in cadrul workshopului organizat si in cadrul manifestarii de tip scientific fair. In cazul echipelor de management si de implementare, comunicarea va avea loc

virtual, telefonic, prin intermediul teleconferintelor si cu ocazia intalnirilor de lucru. Prin expertiza pe care o au si prin resursele umane care stau la baza unei cercetari de varf, partenerii care formeaza consortiul contribuie, fiecare in parte, la o implementare inalt calitativa a proiectului. Acestia sunt implicati in proiectul de fata prin doua componente majore: in primul rand prin componenta grupului tinta (descrisa mai sus), iar in al doilea rand prin resursa umana care contribuie la

implementarea proiectului. In etapa pregatitoare a proiectului, 1. a avut loc avansarea ideii de proiect dupa identificarea nevoilor grupului tinta (solicitant plus parteneri), 2. identificarea programului, axei prioritare si domeniului major de

interventie pentru incadrarea proiectului – solicitant, 3. Conceperea structurii proiectului, construirea parteneriatului (toti partenerii), redactarea proiectului (in coordonarea solicitantului, cu contributia tuturor partenerilor). In etapa de implementare a proiectului, se vor derula activitatile prevazute de catre toti membrii parteneriatului. Toti partenerii proiectului sunt implicati in toate activitatile majore ale proiectului. Activitatea 1 – derularea programelor doctorale si postdoctorale – implica toti partenerii deoarece grupul tinta provine de la toate universitatile din consortiu. Monitorizarea si evaluarea activitatii (A1.2) se va face intern de catre expertii fiecarui partener, acordarea sprijinului financiar (A1.3) lunar se va face de catre responsabilul financiar din cadrul institutiei solicitante. Mobilitatile transnationale (A1.4) vor fi organizate de fiecare partener (participa fiecare partener deoarece asigura grupul tinta), centralizarea facandu-se de catre solicitant. Activitatea Obtinerea de abilitati complementare pentru pentru cercetare de excelenta, A2, va fi organizata de solicitant, care are responsabilitatea de a externaliza serviciul catre o firma specializata (atributia responsabilului de achizitii). La A2 vor participa toti partenerii prin asigurarea grupuui tinta si organizarea logistica din interiorul institutiei. Activitatea 3, formarea de retele interuniversitare, va fi desfasurata de toti partenerii, prin asigurarea grupului tinta pentru mobilitatile interne (A3.1) si primirea participantilor. In A 3.2 – formarea mediului colaborativ virtual, solicitantul are responsabilitatea de a pune la dispozitie platforma virtuala si de a o administra pe tot parcursul implementarii proiectului (specialistul IT). Activitatea 4, Cresterea vizibilitatii Universitatilor partenere, va cuprinde responsabili diferiti. A4.1 – Sesiunile trimestriale jurnal club, vor fi organizate intern in fiecare universitate partenera; solicitantul doar va centraliza rezultatele obtinute. A4.2 –Manifestarea stiintifica science fair, va avea o organizare realizata de o firma specializata – solicitantul va fi responsabil de achizitia serviciilor, iar grupul tinta va fi furnizat de catre toti partenerii din consortiu. A4.3 - Integrarea Scolilor doctorale in retele europene (workshop) va avea de asemenea organizarea subcontractata (va fi coordonata de responsabilul de achizitii). Pentru Activitatea 5, managementul de proiect, solicitantul este principalul responsabil. Managementul operational al proiectului (A5.1) va avea loc in fiecare institutie din parteneriat in parte, dar solicitantul este cel care va centraliza toate informatiile si va mentine comunicarea cu Autoritatea de management. De ademenea, solicitantul este responsabil de elaborarea rapoartelor (A5.1.3), de managementul financiar (A5.1.4), de achizitiile publice (A5.2). Promovarea proiecutului (A5.3) este din nou o sarcina impartita intre parteneri. Solicitantul este cel care va realiza materialele promotionale (A5.3.1) si se va ocupa de mediatizare (A5.3.2), dar informatiile care stau la baza acestor materiale vor veni de la toti partenerii. Toate universitatile din consortiu vor fi responsabile de vizibilitatea cat mai buna a acestor materiale si de impartirea/afisarea acestora.

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului este creșterea calitații studiilor doctorale și postdoctorale din cadrul universitaților partenere, precum și creșterea numarului de personal angajat exclusiv în cercetare, în vederea menținerii partenerilor în categoria de universitați de cercetare avansata. Acest obiectiv general va fi atins prin acordarea de sprijin financiar grupului ținta, prin furnizarea de cursuri pe teme științifice și pe teme orizontale, și prin mobilitate academica europeana și naționala. Grupul ținta beneficiar al prezentului proiect este format din 115 de doctoranzi și 95 de cercetatori postdoctoranzi din universitațile partenere în cadrul consorțiului. Scopul proiectului este conturat dupa obiectivele  strategiei Europa 2020, și își propune îmbunatațirea calitații resursei umane din domeniul Cercetarii, Dezvoltarii, Inovarii (CDI) prin facilitarea accesului acesteia la programe doctorale și postdoctorale. Sprijinul financiar acordat grupului ținta reprezinta primul pas în facilitarea accesului spre o cariera de cercetare, urmând ca acest lucru sa fie completat de cursuri de specialitate pentru acumularea de cunoștințe complexe și de una privind abilitațile orizontale și cele transversal europene. Activitațile conturate în cadrul proiectului sunt concepute pentru a fi în concordanța cu obiectivele europene (menționate mai sus) și obiectivele naționale din domeniul CDI. Rezultatele obținute din implementarea activitaților vor avea efecte pe termen lung, pe trei nivele: la nivel personal, la nivelul universitaților partenere și la nivelul societații. La nivel personal beneficiarii din grupul ținta vor beneficia de facilitați în desfașurarea programelor doctorale și postdoctorale pe care deruleaza. Aceștia vor avea posibilitatea de a-și continuaprogramele individuale începute cu sprijin financiar nerambursabil. La nivelul universitaților partenere se pot identifica urmatoarele beneficii: creșterea atractivitații studiilor doctorale și postdoctorale oferite prin acordarea de sprijin persoanelor interesate, menșinerea universitaților ca universitați de cercetare avansata și formarea de parteneriate strategice. La nivelul societații per ansamblu, rezultatele proiectului vor contribui la conturarea unei societați bazate pe cunoaștere, în care sectorul Cercetarii și Dezvoltarii genereaza progrese economice și inovative sustenabile.

 

OBIECTIVE SPECIFICE / OPERATIONALE ALE PROIECTULUI

In cadrul proiectului, am identificat urmatoarele obiective specifice: *cresterea motivatiei pentru o cariera in cercetare pentru un numar de 115 doctoranzi (D) si 95 cercetatori postdoctorali (PD) prin sustinere financiara; numarul de doctoranzi si postdoctoranzi care dezvolta o cariera in cercetare va fi mai mare *instruirea pe teme orizontale si transversale, intr-un spirit antreprenorial a grupului tinta in vederea cresterii gradului de absorbtie si asigurarii unui grad crescut de independenta pe o piata a muncii competitiva; *sprijinirea colaborarii interdisciplinare si interinstitutionale in cercetarea de excelenta; *cresterea vizibilitatii internationale a Universitatilor partenere si inserarea in retele europene de cercetare de excelenta (ERA); Cresterea vizibilitatii se va masura prin numarul de articole de specialitate publicate, de participarea persoanelor din grupul tinta la conferinte internationale si de parteneriatele promovate prin proiect; *stimularea cercetarii aplicative, cu caracter inovativ la nivelul universitatilor, si stimularea transferului tehnologic al rezultatelor obtinute. Obiectivele operationale identificate sunt construite pentru a raspunde nevoilor de dezvoltare pe termen lung atat a universitatilor partenere cat si a societatii. De asemenea, ele au in vedere promovarea obiectivelor Strategiei Europa 2020, de dezvoltare a domeniului Cercetare, Dezvoltare, Inovare (CDI) si cresterea nivelului de competente a resursei umane. Conform Strategiei Europa 2020, domeniul CDI are alocat in perioada 2010-2020, un nivel al investitiilor in cercetare si dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene. Aceste linii directoare la nivel european sunt transpuse si la nivelul Romaniei printr-o serie de strategii, programe si documente cu aplicabilitate nationala. Obiectivul operational cresterea motivatiei pentru o cariera in cercetare pentru un numar de 115 doctoranzi (D) si 95 cercetatori

postdoctorali (PD) prin sustinere financiara, raspunde nevoii de sprijinire a cercetatorilor in programele individuale de cercetare pe care le desfasoara. Aflati la inceput de cariera in cercetare, acestia trebuie indreptati de catre institutiile de care apartin spre o cercetare de excelenta. Cu atat mai mult se face simtita nevoia acordarii unui sprijin financiar tinerilor cercetatori doctoranzi si postdoctoranzi, cu cat, incepand din anul 2008 responsabilitatea sustinerii financiare a doctoranzilor si postdoctoranzilor a trecut din sarcina statului in cea a universitatilor sau chiar a doctoranzilor, respectiv a postdoctoranzilor. Proiectul isi propune incurajarea activitatilor desfasurate de grupul tinta prin acordarea de burse lunare si sprijin financiar pentru participarea la manifestari stiintifice (conferinte) si sprijin pentru publicare. Obiectivul operational de instruire pe teme orizontale si transversale, intrun spirit antreprenorial a cercetatorilor in vederea cresterii gradului de absorbtie si asigurarii unui grad crescut de independenta pe o piata a muncii competitiva, isi propune crearea unui mediu de invatare dinamic, prin acumularea de cunostinte si abilitati aplicabile in domeniile orizontale si tematici europene transversale. Instruirea in domenii precum comunicarea interpersonala, leadership, dezvoltare personala, managementul timpului, etc. contribuie la dezvoltarea cercetatorilor pentru a fi performanti pe piata muncii si pentru a fi competitivi intr-o societate in permanenta schimbare. Tematicile europene transversale (egalitate de sanse, dezvoltare durabila, nediscriminare) ii vor contura cercetatorului o gandire analitica la nivelul societatii bazate pe cunoastere. Acestui obiectiv operational ii corespund si seminariile de scientific writing, scriere de proiecte, managementul proiectului si oportunitati de

finantare. Toate acestea sunt structurate astfel incat sa vina in completarea activitatilor grupului tinta, cu informatii complementare. Sprijinirea colaborarii interdisciplinare si interinstitutionale in cercetarea de excelenta, consta in

promovarea formarii unei retele de cercetatori in care sa aiba loc un schimb permanent de idei si de informatii. Acest obiectiv operational se va concretiza in primul rand prin crearea unei platforme virtuale la care sa aiba acces toti beneficiarii proiectului din grupul tinta. Ulterior, comunicarea va fi incurajata pe doua nivele: in primul rand intrainstitutional, prin organizarea de activitati de tip jurnal club. Scopul acestor activitati este de a imbunatati cercetarile doctoranzilor si postdoctoranzilor prin interactiune directa. Acestia vor avea posibilitatea sa se familiarizeze cu cercetarile colegilor lor, dar si sa primeasca feedback in timp real de la acestia. Pe de alta parte, comunicarea va avea loc si interinstitutional prin incurajarea formarii de echipe mixte (doctoranzi+postdoctoranzi de la universitati partenere diferite) pe teme de cercetare similare. Obiectivul operational de crestere a vizibilitatii internationale a Universitatilor partenere si inserarea in retele europene de cercetare de excelenta (ERA) are in vedere pozitionarea universitatilor  partenere ca jucatori strategici in cercetarea europeana. Cresterea vizibilitatii se va masura prin numarul de articole de specialitate publicate, de participarea persoanelor din grupul tinta la conferinte internationale si de parteneriatele promovate prin proiect. Prin stimularea cercetarii aplicative, cu caracter inovativ la nivelul universitatilor, si stimularea transferului tehnologic al rezultatelor obtinute se doreste imbunatatirea muncii de cercetare la nivelul universitatilor partenere prin crearea de noi parteneriate prin intermediul tinerilor cercetatori. Transferul tehnologic si de know-how care are lor pe parcursul mobilitatilor doctoranzilor si postdoctaranzilor contribuie la dezvoltarea pe termen lung a universitatilor prin specializarea resursei umane de care dispune.

 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

Derularea proiectului a fost structurata sub forma a 5 activitati, fiecare avand mai multe subactivitati. 1. Derularea programelor doctorale si postdoctorale: 1.1. Desfasurarea programului individual – fiecare doctorand si post-doctorand se va ocupa de proiectul pe care il are in desfasurare, asistati de conducatorii lor. Fiecare participant, in colaborare cu mentorul sau, va intocmi un plan de activitate in cadrul proiectului (intr-un format ce va fi pus la dispozitie de echipa de implementare) in care va mentiona: perioada prevazuta pentru participarea la cursurile de formare, disponibilitatea pentru mobilitate externa, disponibilitatea pentru mobilitate interna, etc. (L1-L18) 1.2. Monitorizarea si evaluarea activitatii individuale – monitorizarea se va face intern, de catre echipa de implementare a proiectului. Pe parcursul desfasurarii programului individual, doctoranzii si post-doctoranzii vor avea de predat echipei de implementare rapoarte lunare cu stadiul cercetarii lor. Aceste documente vor fi realizate de catre participant si contrasemnate de catre indrumatorii lor (L1-

L18) 1.3. Acordarea sprijinului financiar lunar – sprijinul financiar va fi acordat participant proiectului, respectand plafoanele din Ghidul solicitantului: 1.800 lei/luna/doctorand si 3.700 lei/luna/postdoctorand. Platile se vor face prin virament bancar, in conturile participantilor (L1-L18) 1.4. Derulare mobilitati transnationale – mobilitatea transnationala va facilita doctoranzilor accesul si utilizarea infrastructurii de cercetare performante disponibila la partenerii transnationali ai Universitatilor. Stagiile de mobilitate vor avea loc pe o durata maximum 4 luni/participant si maximum 2 stagii de mobilitate europeana per doctorand. Suma lunara alocata pentru fiecare participant la mobilitatea externa este de 4.200 lei, conform Ghidului Solicitantului. Se urmareste ca aceasta componenta de mobilitati transnationale sa se concretizeze in aproximativ 200 de luni de mobilitate. Selectia participantilor care vor beneficia de aceasta oportunitate se va face in urma anuntarii intentiei de participare si depunerii unei scrisori de motivatie (L1-L18) 2. Obtinerea de abilitati complementare pentru cercetare de excelenta (L4-L11) 2.1. Derulare sesiuni specifice de instruire a grupului tinta in managementul cercetarii stiintifice - Organizare de sesiuni de formare pentru scrierea de articole stiintifice medicale (scientific writing),

scrierea de cereri de finantare pentru proiectele de cercetare medicala, managementul proiectelor si gasirea de oportunitati de finantare. Seminariile vor fi sustinute de un furnizor de servicii (subcontractare), in sistem ”fata in fata” (L4,L5,L6) 2.2. Derulare module pe teme orizontale – temele avute in vedere pentru aceasta activitate sunt: comunicare interpersonala, abilitati de comunicare, managementul timpului, leadership, dezvoltare personala, etc. Seminariile se vor tine in toate universitatile partenere pe rand - sistem ”fata in fata” (L7,L8,L9) 2.3. Derulare sesiuni specifice de formare on-line pe tematici europene transversale – dobandirea de cunostinte cu privire la egalitatea de sanse, nediscriminarea si dezvoltarea durabila (L9,L10,L11) 3. Formarea de retele interuniversitare solide in diverse domenii de cercetare. Se urmareste,  dezvoltarea unui cadru informal pentru cercetare inter/trans/multi disciplinara si interinstitutionala prin cimentarea relatiilor de cooperare dintre cercetatori. Se are in vedere o abordare ”bottom-up” prin stimularea formarii de echipe de cercetare in jurul unor teme comune de interes formate din postdoctoranzi si doctoranzi. Astfel, echipele vor putea fi formate din membri apartinand mai multor Universitati partenere. Se propune aceasta abordare deoarece temele de cercetare au o specificitate crescuta, iar posibilitatea de a gasi un partener de lucru in Universitatea de apartenenta este redusa. Scopul este ca tinerele echipe formate sa conlucreze la scrierea de aplicatii comune pentru granturi de cercetare. (L1-L18) Acest obiectiv se realizeaza prin: 3.1. Derulare mobilitati interne pentru participanti – se vor desfasura sub forma vizitelor de lucru si a schimburilor de experienta. Acestea vor avea durata variabila, intre 1 saptamana si 3 luni, incepand cu L6 de implementare. Fiecare IOSUD implicat in proiect va pune la dispozitia proiectului domeniul, perioada si numarul de pozitii disponibile pentru mobilite (L2). Pe de o parte va fi sustinut schimbul de experienta pentru participantii, accesul in laboratoare (tehnici de examinare) de varf care nu sunt disponibile in toate universitatile, iar pe de alta parte, se va creste gradul de interactiune intre cercetatori (L4-L18) 3.2. Formarea unui mediu colaborativ virtual – deoarece distanta dintre parteneri este mare, acestia fiind raspanditi in toata tara, se va crea un mediu colaborativ online, care va combina facilitatile de e-learning cu cele de comunicare. Se va folosi o platforma gratuita (open source), care se va optimiza specificului proiectului, la care vor avea acces grupul tinta de la toate Universitatile partenere (L1-L18) 4. Cresterea vizibilitatii Universitatilor partenere prin stimularea publicarii si diseminarii rezultatelor cercetarii doctorale/postdoctorale 4.1. Organizare sesiuni trimestriale "journal club" – Aceasta activitate va avea loc individual in fiecare Universitate partenera. Grupul tinta se va intalni in cadrul unui mese rotunde si va prezenta cercetarile la care lucreaza. Auditoriul va trebui sa faca un peer-review la fata locului. Grupurile de discutii vor fi impartite pe urmatoarele trei teme: 1. Cercetare fundamentala, 2. Cercetare clinica-medicala si 3. Cercetare clinicachirurgicala. Aceasta activitate va avea loc de doua ori pentru fiecare dintre cele trei teme, in lunile: L8,9, L14,15 4.2. Organizarea science fair - manifestare stiintifica de amploare cu componenta dubla: academica si de trasnfer tehnologic. Se va organiza un forum stiintific interdisciplinar la care vor participa toti beneficiarii, prezentanu-si rezultatele (finale sau partiale) cercetarii efectuate in cadrul proiectului. In acelasi timp, activitatea isi propune crearea unei punti de legatura intre universitati (prin doctoranzi si postdoctoranzi) si mediul economic, in acest sens fiind prezenti membrii echipelor de management si implementare a proiectului, cat si invitati reprezentati ai unor entitati din mediul economic. Se vor stabili contacte interinstitutionale (posibilitatea crearii de start-up-uri), se vor discuta optiuni de transfer tehnologic si se va putea realiza recrutarea de forta de munca inalt specializata (din randul beneficiarilor) in cadrul unor companii cu activitate de cercetare active in economia de piata (L14-L15) 4.3. Integrarea Scolilor doctorale in retele europene – workshop care va aduce impreuna staff-ul din cadrul proiectului si grupul tinta (L12) 5. Managementul proiectului (L1-L18) 5.1. Management operational (L1-L18) – intra in atributiile echipei de management si presupune asigurarea ciclului de management al proiectului, respectand urmatoarele etape: 5.1.1. Initierea proiectului –organizarea unei intalniri de lucru pentru deschiderea proiectului, la care vor participa reprezentanti ai tuturor partenerilor. Teme abordate: organizarea proiectului, organizarea echipei de  management si de implementare, proiectarea si planificarea activitatilor pentru fiecare etapa. Se prevedad servicii de catering. Aceasta va fi mediatizata in media regionala si nationala (L1-3) 5.1.2. Derularea proiectului – desfasurarea activitatilor proiectului asa cum au fost ele ilustrate in cererea de finantare, monitorizarea activitatilor, managementul riscurilor, comunicarea permanenta intre parteneri si OIPOSDRU. (L1-L18) 5.1.3. Elaborarea de rapoarte de progres periodice (initial, final, iar pe parcursul desfasurarii proiectului o data la 3 luni), prin care se va urmari atat gradul de indeplinire al sarcinilor prevazute pentru perioada respectiva, cat si incadrarea in limitele bugetului. (L1-L18) 5.1.4. Finalizarea proiectului – evaluarea proiectului, intocmirea raportului final, inchiderea contabilitatii. Activitatea presupune de asemenea si organizarea unei conferinte de finalizare a proiectului in cadrul careia se vor analiza si prezenta rezultatele proiectului (prevede de asemenea servicii de catering). Aceasta va fi mediatizata in media regionala si nationala (L17-L18+3) 5.1.5. Management financiar – presupune asigurarea fluxului financiar in cadrul proiectului. Este responsabilitatea echipei de management si mai precis, a responsabilului financiar (L1-L18) 5.2. Achizitii publice (L1-L18) –responsabilitatea echipei de management. Achizitiile prevazute in cadrul proiectului sunt detaliate la sectiunea Resurse 5.3. Promovarea proiectului – Publicitatea proiectului si diseminarea informatiilor si rezultatelor acestuia se va face respectand prevederile din Manualul de Identitate Vizuala, prin derularea urmatoarelor sub-activitati: (L1-L18) 5.3.1. Realizarea de materiale promotionale, dupa cum urmeaza: 5 roll-up, 60 afise, 100 mape, 400 flyere, 50 pliante – acestea se vor distribui partenerilor si, in cadrul acestora atat reprezentantilor din diverse sectoare interne, cat si grupului tinta, care vor realiza promovarea proiectului la locatiile de implementare si vor asigura vizibilitatea in cadrul conferintei de deschidere, respectiv a celei de final. De asemenea, pentru organizarea evenimentului „scientific fair” (A4.2), se vor realiza suplimentar: 1 roll-up, 20 afise, 600 flyere, 300 pliante si 300 brosuri. 5.3.2. Activitati de mediatizare: comunicate/conferinte de presa pentru inceputul si sfarsitul proiectului, aparitii in media scrisa si online 5.3.3. Asigurarea vizibilitatii finantatorului prin  mentionarea acestuia pe fiecare teza sau articol publicat.

 

REZULTATE ANTICIPATE

Rezultatele anticipate pentru proiectul de fața sunt structurate pe mai multe niveluri, fiecare având mai multe componente: în primul rând, luam în discuție componentele educaționala, de cercetare și instituționala. Dupa aceea, în funcție de durata efectelor: pe termen scurt, mediu și lung. O ultima clasificare a rezultatelor poate fi realizata dupa organizarea capitolelor mari de activitați. La nivelul outputului educațional prezentul proiect va constitui cadrul de dezvoltare al resurselor umane performante pentru activitatea de cercetare, care se va transpune ulterior la nivelul outputului științific și în creșterea nivelului educațional. Se urmarește astfel implementarea punctuala a obiectivului UE de a integra aria europeana a cercetarii cu aria europeana a educației într-una comuna, în care cele doua componente se susțin și se potențeaza reciproc. La nivel instituțional beneficiile principale vor consta în creșterea vizibilitații universitaților partenere prin publicarea de articole, prin participarea la conferințe și prin parteneriatele create cu ocazia mobilitaților doctoranzilor și cercetatorilor postdoctoranzi. În funcție de durata efectelor, pe termen scurt și mediu putem vorbi de o resursa umana pregatita și performanta și de schimbul de experiența care se va rasfrânge asupra instituțiilor din consorțiu prin preluarea de know-how transnațional. Pe termen lung, vizibilitatea partenerilor din consorțiu și parteneriatele inițiate vor crea efecte de lunga durata. Fiecare pachet de lucru din cadrul proiectului va genera rezultate imediate sau pe termen lung, care sunt prezentate mai jos. În urma implementarii primei activitați se obține dezvoltarea unui cadru necesar formarii unor resurse umane performante care sa promoveze cercetarea de vârf, prin susținerea unei serii de programe individuale de doctorat și postdoctorat desfașurate pe perioada implementarii proiectului. Rezultatul activitații 1.1, vor fi cercetari doctorale și postdoctorale avansate, și monitorizate de catre mentorii sau coordonatorii responsabili (A 1.2). Monitorizarea cercetarilor are drept scop urmarirea îndeplinirii tuturor pașilor necesari asumați de catre beneficiarii proiectului. Rezultatul activitații 1.3 va costa în cercetari doctorale sau postdoctorale finanțate din fonduri nerambursabile. În urma mobilitaților transnaționale (A1.4) doctoranzii vor beneficia de schimb de experiența și de bune practici, iar  cercetarea pe care o desfașoara va primi un feedback transnațional. Minim 50 de doctoranzi vor fi plecați în instituții europene. Un alt rezultat al primei activitați vor fi acordurile de parteneriat inițiate pentru mobilitațile doctoranzilor. Organizarea mobilitaților transnaționale va genera o mai buna inserție a universitaților partenere în aria europeana a cercetarii și educației, dar și creșterea prestigiului și vizibilitații internaționale a acestora. Indicatorii care vor fi folosiți pentru aprecierea atingerii acestor rezultate sunt: (i) metodologie comuna elaborata pentru mobilitatea transnaționala și (ii) acorduri bilaterale semnate pentru minim 200 de luni de mobilitați. Rezultatul direct al activitații organizarea modulelor de obtinerea de abilitati complementare pentru cercetarea de excelența (A2), este dobândirea de abilitați orizontale, de comunicare și pe tematici tranversal europene de catre grupul ținta. Acest lucru duce la îmbunatațirea nivelului de formare terțiara, și creșterea calitații resursei umane din cercetare și la diversificarea oportunitaților de cariera. Indicatorii folosiți în monitorizare sunt: (i) calendarul cu module, (ii) documentația licitației pentru furnizorul de servicii, (iii) materiale de curs pentru dobândirea de abilitați orizontale, de comunicare, științifice medicale și pentru tematici europene, (iv) program științific pentru 3 sesiuni de instruire, (v) 210 certificate de absolvire a modulelor mai sus menționate. Cea de-a treia activitate, de formare a rețelelor interuniversitare în diverse domenii de cercetare va avea ca rezultat un cadru formal

și informal pentru cercetarea inter/trans/multi disciplinara și interinstituționala dezvoltat, fiind create relații de cooperare între cercetatori. Acest lucru va duce la echipe mixte de doctoranzi și postdoctoranzi formate, provenind de la mai mulți parteneri. Indicatorii folosiți în monitorizare sunt: (i) minim 20 persoane implicate in vizite de lucru și schimburi de experiența la universitațile din consorțiu, (ii) 210 articole, (iii) minim 6 proiecte comune în echipe mixte, (iv) 1 platforma virtuala funcționala, (v) discuții între membrii grupului ținta pe platforma virtuala. Activitatea cu numarul patru, creșterea vizibilitații universitaților partenere prin stimularea publicarii și diseminarii rezultatelor cercetarii doctorale și postdoctorale, se va materializa prin creșterea vizibilitații științifice a universitaților partenere, creșterea calitativa și cantitativa a producției științifice a grupului ținta, toate acestea prin încurajarea publicarii de articole științifice. Indicatorii de monitorizare sunt: (i) sesiuni de jurnal club organizate de doua ori în fiecare universitate partenera, (ii) rapoartele de organizare a sesiunilor de jurnal club, (iii) manifestare științifica de tip scientific fair, (iv) raport de desfașurare pentru scientific fair, (v) colaborari între doctoranzi, respectiv postdoctoranzi și mediul privat. Rezultate anticipate ale activitații cinci, referitoare la managementul proiectului sunt: 1. plan de management al proiectului; 2. rapoarte asupra starii curente; 3. rapoarte financiare; 4. raport de identificare și control a potentialelor riscuri; 5. raport privind realizarea achizitiilor publice; 6. conferința de presa la începutul proiectului, 7. conferința de presa la sfârșitul proiectului, 8. întâlniri de lucru ale echipei de implementare (fața în fața și online), 9. achiziții realizate conform bugetului, 10. realizarea de materiale promotionale: (i) pagina web; (ii) brosuri; (iii) pliante; (iv) publicitate in mass-media; (v) pixuri și mape (conform bugetului).