Rector

Conducerea executivă a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova este asigurată de Rector, asistat de patru prorectori,  un director general administrativ şi de secretariat. Forul suprem de decizie este Senatul Universităţii, format din 40 persoane.

 

 

Rector:

Prof. univ.dr. Dan- Ionut Gheonea                                     

 

 

Prorector cu învăţământul postuniversitar și rezidenţiat 

Conf. univ. dr. Sorin Nicolae Dinescu

 

Prorector cu managementul academic 

Prof. univ. dr. Cristian Gheonea

 

Prorector cu  activitatile studenţilor

Prof. univ. dr.  Veronica  Mercuț

 

Prorector cu cercetarea științifică și relații internaționale

Prof. univ. dr.  Mihai Ioana