Scop CCM

 

 

 

Centrul de Cercetare a Medicamentului (CCM) are drept scop realizarea unor structuri de cercetare intra- şi interuniversitare cu caracter multidisciplinar în domeniul cercetării medicamentului care să permită studii privind elucidarea mecanismelor de acţiune şi a mecanismelor efectelor adverse, particularităţile farmacocinetice şi farmacodinamice care să susţină strategii referitoare la terapia medicamentoasă personalizată, design-ul şi dezvoltarea de noi mijloace terapeutice cu eficienţă crescută.

Prin cele trei departamente - Farmacologie şi toxicologie, Analize fizico-chimice, Materiale biocompatibile - se realizează conexiuni între farmacologia fundamentală şi aplicativă, clinică. 
Laboratoarele centrului permit efectuarea tehnicilor experimentale de farmacologie, toxicologie cât şi a tehnicilor bioanalitice.

 

Departament Materiale biocompatibile

                Laboratoarele de sinteză se ocupă  cu obţinerea unor materiale compozite în vederea obţinerii unor proceduri cât mai performante de reconstrucţie osoasă. Sunt folosiţi în acest scop compoziţii polimerici (PLGA, colagen) sau compoziţii ceramici (fosfat tricalcic, hidroxiapatită), care să combine eficient proprietăţile mecanice bune oferite de polimeri cu biocompatibilitatea oferită de hidroxiapatită.

                Un element de noutate al cercetării îl reprezintă includerea în materialul compozit al unui antibiotic care să combată Staphylococcus aureus, principala bacterie incriminată de apariţia osteomielitei. Prin diferite metode se includ diverse medicamente (alendronat, ciprofloxacină, gentamicină) pentru a realiza o eliberare locală prelungită a medicamentului în afecțiuni ortopedice: metoda precipitațiilor umede (hidroxiapatită-alendronat / ciprofloxacină), emulsie solidă ulei / apă (PLGA-ciprofloxacină) sau dublă emulsie apă / ulei / apă (PLGA-gentamicină, PLGA-hidroxapatită-gentamicină ), generarea in situ a hidroxiapatitei în matricea de colagen urmată de chemisorbția antibioticului (colagen-hidroxiapatită-gentamicină).

              Pentru stabilirea codiţiilor optime de sinteză se utilizează un studiu de design experimental cu ajutorul programului MODDE 9.1 de Design Experimental.

                În cadrul laboratorului de Analize fizico-chimice se pot efectua o serie de caracterizări fizico-chimice (HPLC-DAD, GC-MS, HPLC-MS, UV-VIS, FT-IR) şi biologice (teste de determinare a activităţii antibacteriene, teste de determinarea a profilului de cedare in vitro a medicamentului).

 

Centrul reprezintă, o bază de cercetare şi studiu pentru cadrele didactice ale facultăţii şi, totodată, creează condiţiile necesare pregătirii continue a doctoranzilor, rezidenţilor în specialităţile farmacie clinică şi laborator farmaceutic, precum şi a studenţilor la masteratul în Farmacologie şi Toxicologie.