Acasa Universitate Editura Serviciile editurii

Servicii de editare si tiparire

Primeste pentru editare si tipărire:
  • cursuri, manuale de lucrări practice, chestionare pentru uzul studentilor;
  • cărti si monografii;
  • anunturi si programe pentru manifestări stiintifice
  • volume de rezumate ale lucrărilor manifestărilor stiintifice
  • cărti beletristică, memorii, plachete omagiale etc.
  • editarea de CD-uri cu teme didactice individuale sau supliment al unor cursuri, monografii;
Autorii vor depune la Conducerea Editurii o cerere prin care se va specifica:
  • titlul si tipul lucrării;
  • publicul căreia îi este adresată lucrarea;
  • tirajul solicitat (pentru lucrări adresate studentilor tirajul va fi egal cu numărul studentilor pe 2 ani) la care se adaugă cca 50 exemplare destinate bibliotecilor; pentru monografii tirajul va fi de minimum 500 de exemplare
  • referate stiintifice (două) din partea unor personalităti academice de prestigiu
  • cursurile si manualele de lucrari practice vor fi avizate de Consiliul Profesoral al Facultatii respective
  • formatul de carte recomandat: A4 pentru cursuri, manuale de lucrări practice, B5 pentru cărti, A5 pentru monografii mici
Materialul se depune astfel:
  • manuscris listat si discheta 3,5" sau CD tehnoredactat în programul WORD, cu semne diacritice românesti, de preferat cu fonturile care există în programul WINDOWS si OFFICE (orice versiune), spatiat la 1,5 rânduri, cu font de 11;
  • dactilografierea va fi efectuată profesionist, altfel există riscul ca materialul să fie returnat spre dactilografiere, ceea ce implică costuri crescute;
  • dactilografierea titlurilor, subtitlurilor, notelor, tabelelor, listelor se va efectua utilizând facilitătile programului si nu manual, cu caractere de alt tip
  • desenele, schemele, vor fi efectuate profesionist, de preferat în programul Corel (orice versiune) cu rezolutie de minimum 300 pentru alb-negru si 600-800 pentru color, vor fi prezentate ca fisiere separate si se va specifica clar insertia în text (ex. Loc pentru figura xxx);
  • fotografiile si desenele complexe vor fi prezentate în original, cu specificarea pe verso a numărului figurii, textului si orientarea (sus si dreapta) sau scanate în format .tif sau .bmp cu rezolutie de 300 dpi.
Autorul îsi asumă întreaga responsabilitate asupra copyright-ului si afirmatiilor din text, conform legislatiei în vigoare.
Materialul va fi:
  • avizat de Consiliul Stiintific al Editurii
  • redactat de Redactorul de carte
  • tehnoredactat
  • corectat de autor
Editura acordă ISBN si documentatia CIP.
Tipărirea se va efectua la tipografii agreate si care oferă ce mai avantajos pret.
Distributia lucrării se poate face de către autor, prin librăria UMF, iar în Craiova si în tară prin SC NOVUS SA (Centrul de Distributie a Cărtii Craiova).