Structura bibliotecii

 

         Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, o structură importantă a vieţii universitare craiovene, are menirea de a susţine procesul de învăţământ şi activitatea de cercetare ştiinţifică din Universitate.

 

 

         În cadrul bibliotecii funcţionează următoarele compartimente:

 

  • COMPLETAREA ŞI EVIDENŢA COLECŢIILOR
  • CATALOGARE - CLASIFICARE ZECIMALĂ
  • ORGANIZAREA CATALOAGELOR TRADIŢIONALE
  • CONSTITUIREA CATALOGULUI INFORMATIZAT (OPAC)
  • SCHIMB DE PUBLICAŢII INTERN ŞI INTERNAŢIONAL
  • COMUNICAREA DOCUMENTELOR
  • INFORMAŢII CURENTE - ELIBERARE PERMISE

 

 

          Accesul la colecţiile biblioteci se face prin:

 

               ¨   SECŢII DE ÎMPRUMUT LA DOMICILIU

                               

                SECŢIA    PRECLINIC (sala 011, parter)                                

                SECŢIA CLINIC(sala 104, etaj 1)

 

         ¨  SĂLI DE LECTURĂ   

                SALA DE LECTURĂ CARTE

            (sala 012, parter) cu o capacitate de 90 de locuri)

 

                SALA DE LECTURĂ PERIODICE

            ( sala 101, etaj 1) cu o capacitate de 32 de locuri

 

             ¨  SALA MULTIMEDIA (sala 105, etaj 1) cu 45 de PC-uri