Taxe studii doctorale

 

ANUL UNIVERSITAR 2022 - 2023
 

CETĂŢENI ROMÂNI, UE ŞI SEE:

 

 

TAXĂ ANUALĂ STUDII:                                    12000 lei (cu frecvenţă/cu frecvenţă redusă)

TAXĂ ÎNMATRICULARE AN I                             150 lei

TAXĂ PRELUNGIRE STUDII:                             6000 lei/semestru

PERIOADĂ GRAŢIE:                                        1000 lei/lună

TAXĂ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT:    500 lei

 

Taxa de scolarizare se achita in doua transe cu scadenţe la 15 octombrie 2022,

 

respectiv 15 martie 2023.

 

 

CETĂŢENI STRĂINI - CONT PROPRIU VALUTAR

 

TAXĂ ANUALĂ STUDII                                     6000 EURO (cu frecvenţă)

TAXĂ STUDII AN I                                          6000 EURO (cu frecvenţă redusă)

TAXĂ ANUALĂ STUDII, ANII II – IV:                 3000 EURO (cu frecvenţă redusă)

TAXĂ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT:   1000 EURO

 
Taxa de scolarizare se achită într-o singură tranşă, cu scadenţă la 15 octombrie 2022.
 Achitarea taxelor de şcolarizare se face în baza unui document eliberat de Secretariatul Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova.
 
 
Achitarea taxei de studii se poate face prin numerar la casieria U.M.F. Craiova sau în contul:
Beneficiar: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
COD FISCAL (CUI/CIF): 10815397
Banca beneficiarului: TREZORERIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Adresa beneficiarului: Str. Petru Rareş nr. 2, Craiova, jud. Dolj
CONT IBAN:  RO36TREZ29120F330500XXXX
Reprezenând: Taxa studii doctorale pentru Dl/D-na ....................... anul ......, semestrul .... .
 
Vă rugăm să specificaţi atât numele din certificatul de naştere, cât şi pe cel din certificatul de căsătorie/carte identitate (unde este cazul),  pentru o mai rapidă identificare a plătitorului/studentului-doctorand.
 
Solicitarea pentru emiterea de facturi se va face înainte de efectuarea plătii pe adresele de email: ioana.popaumfcv.ro; claudia.raduumfcv.ro